Tập đoàn bảo hiểm Ping An chuẩn bị bán 22 tỷ USD cổ phiếu, trái phiếu

ping-an.jpgTập đoàn bảo hiểm Ping An dự định bán cổ phiếu và trái phiếu A mới, có giá trị 22 tỷ USD tại Trung Quốc. Đây là đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất tại Trung Quốc tính đến thời điểm này, với mục tiêu tăng vốn và năng lực đầu tư vào các hoạt động tài chính, tham gia mua bán, sát nhập các doanh nghiệp

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ping An sẽ phát hành khoảng 1,2 tỷ Nhân dân tệ (166 triệu USD) mệnh giá cổ phiếu A và dưới 41,2 tỷ Nhân dân tệ trái phiếu có đảm bảo của Công ty. Các nhà đầu tư dự kiến các cổ phiếu mới sẽ tăng giá trị lên khoảng 117,8 tỷ Nhân dân tệ.

Những cổ phiếu mới phát hành này tương đương 14% vốn của Công ty sau khi Công ty đã tăng vốn. Những cổ phiếu này sẽ được bán cho các nhà đầu tư tổ chức có tài khoản giao dịch cổ phiếu A tại Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải.

Vào tháng 11 năm ngoái, Ping An đã trả 2,6 tỷ USD để mua 4,2% cổ phần của Fortis, một công ty dịch vụ tài chính lớn nhất của Bỉ, đây là hoạt động đầu tư mua cổ phần lớn đầu tiên của Ping An ra thị trường nước ngoài. Sau đó, vào tháng 12 năm ngoái, Ping An nhận được sự chấp thuận của Nhà nước cho phép được đầu tư ra nước ngoài tới mức 15% giá trị tổng tài sản của Ping An.

 

(Nguồn: Bản tin Tạp Chí bảo hiểm châu Á, ra ngày 23/1/2008)

Theo PJICO

Comments are closed.