Towers Watson giới thiệu phần mềm xây dựng mô hình tài chính dành cho các hãng bảo hiểm nhân thọ

(Webbaohiem) – Towers Watson, công ty dịch vụ nguồn lao động toàn cầu, vừa giới thiệu phần mềm RiskAgility FM – một mô hình tài chính mới dành cho ngành bảo hiểm nhân thọ trên toàn thế giới.

Phần mềm này cho phép doanh nghiệp bảo hiểm chạy các mô hình tài chính phản ánh chính xác sản phẩm và các chiến lược phù hợp với các quy trình kinh doanh của mình.
RiskAgility FM được xây dựng bởi công nghệ phần mềm tiên tiến nhất hiện nay và rất dễ sử dụng. Ngoài ra, các mô hình trong phần mềm mô hình tài chính MoSes của Towers Watson có thể được tích hợp vào RiskAgility FM để tăng hiệu quả hoạt động.
Doanh nghiệp bảo hiểm có thể sử dụng RiskAgility FM cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn phát triển sản phẩm, chạy các mô hình nợ, quản lý tài sản/ nợ phải trả, trích lập dự phòng, tính toán giá trị thị trường/ giá trị truyền thống, định giá quyền chọn và chứng quyền, tính toán vốn kinh tế, tối ưu hóa tái bảo hiểm, lập kế hoạch kinh doanh và dự báo.
Những ứng dụng của RiskAgility FM có thể giúp nhà bảo hiểm quản lý rủi ro và đảm bảo khả năng thanh toán tốt hơn. Theo ông Joel Fox, Trưởng nhóm báo cáo và mô hình tài chính toàn cầu (BHNT) của Towers Watson cho biết: “RiskAgility FM là hệ thống mới rất mạnh, được thiết kế để quản lý hoạt động và tiện lợi trong sử dụng. Các chức năng mô hình hóa trong phần mềm này giúp cho người dùng cuối có thể điều chỉnh hệ thống theo hướng phù hợp, thay vì phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của người sản xuất. Đồng thời môi trường mở và linh hoạt của sản phẩm này giúp cho người dùng hoàn toàn tin tưởng rằng mô hình của họ sẽ đảm bảo tính chính xác bởi lẽ môi trường hoạt động đã được cải tiến.”
Bên cạnh đó, Towers Watson cũng cung cấp một số lượng lớn các ứng dụng và các mẫu của RiskAgility FM nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể khởi động nhanh các tính năng của phần mềm trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau.

Trần Lâm
(theo Insurance Business Review)

{fcomment}

Comments are closed.