Tổng tài sản của thị trường bảo hiểm tăng mạnh

Chỉ sau 3 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị tài sản của thị trường bảo hiểm đã tăng thêm hơn 44,1 nghìn tỷ đồng…

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 3/2021, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 600.818 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 100.215 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 500.603 tỷ đồng. 

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm đến hết quý 1 ước đạt 2.332 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, phí bảo hiểm thu xếp gốc ước đạt 1.874 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trái lại, phí tái bảo hiểm thu xếp ước đạt 458 tỷ đồng, lại giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Như vậy, thị trường bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, chỉ sau 3 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm đã tăng thêm hơn 44,1 nghìn tỷ đồng.

Được biết, thị trường bảo hiểm hiện có 70 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm gồm 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 19 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Bên cạnh đó còn 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Bộ Tài chính cho hay, đơn vị này đang tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và hoàn thiện dự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). 

Nguyên nhân sửa đổi là do một số quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành không còn thống nhất, đồng bộ với quy định mới được sửa đổi, bổ sung tại Bộ Luật Dân sự (không còn chương quy định về hợp đồng bảo hiểm), dẫn đến khó khăn trong thực hiện, thiếu những quy định mang tính đặc thù áp dụng cho lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia bảo hiểm vì vậy cần phải có Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi.

Theo Vneconomy.vn