Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt tăng trưởng doanh thu hơn 17%

altNgày 12-1, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2012.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động và khó khăn, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã xuất sắc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh doanh với tổng doanh thu đạt hơn 5.755 tỷ đồng (tăng hơn 17% so với năm 2010), lợi nhuận trước thuế đạt gần 450 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Năm 2012, với tiềm lực tài chính, dịch vụ và uy tín được khẳng định, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục đặt chỉ tiêu tổng doanh thu đạt hơn 6.580 tỷ đồng, tăng trưởng 14,5% so năm 2011, lợi nhuận trước thuế đạt 462 tỷ đồng, duy trì vị trí số một trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về doanh thu cũng như hiệu quả kinh doanh.

Năm 2012, Tổng công ty tích cực tham gia và quyết tâm thực hiện thành công đề án thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 của Chính phủ. Ðồng thời chuẩn bị tốt nguồn lực thực hiện dự án thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu của Chính phủ trong giai đoạn tới.

(Nhân dân điện tử).

Comments are closed.