Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt: Chú trọng bảo hiểm tàu cá của ngư dân

tau_ca_resize.jpgBảo hiểm tàu cá được Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt triển khai thực hiện nhiều năm qua. Trong năm 2008 tổng doanh thu bảo hiểm tàu biển, tàu cá đạt trên 403 tỷ đồng chiếm 30% thị phần, tăng trưởng 55% so với năm trước.

Mặc dù vậy, TCT Bảo Việt cho biết, việc thực hiện công tác bảo hiểm tàu cá ở các tỉnh có biển vẫn còn nhiều hạn chế. Số tàu thuyền đánh cá được bảo hiểm mới đạt 22%. Riêng Bình Thuận có khoảng 30% tàu thuyền đánh cá và thuyền viên được bảo hiểm. Nguyên nhân đạt thấp là do trình độ dân trí của người dân còn hạn chế, một số chưa có ý thức tham gia bảo hiểm; nhiều tàu thay đổi kết cấu vỏ tàu hoặc thay máy khác dẫn đến thuyền máy thực tế không khớp với đăng kiểm tàu; thuyền viên thường xuyên thay đổi; một số ngư dân còn mê tín không muốn tham gia bảo hiểm sợ sẽ gặp rủi ro; không ít cán bộ chính quyền cơ sở chưa hiểu lợi ích và trách nhiệm về công tác bảo hiểm nên ít tác động đến ngư dân tham gia bảo hiểm tàu cá…

Trước thực trạng đó, Bảo Việt đã thường xuyên phối hợp với các tỉnh, thành phố có biển, đồng ngư dân nhằm giải quyết vướng mắc, khó khăn để thu bảo hiểm tàu cá đạt hiệu quả cao, trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền về bảo hiểm tàu cá và phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan để được hỗ trợ việc thu bảo hiểm tàu cá; giải quyết bồi thường nhanh, gọn các vụ tai nạn xảy ra, tạo niềm tin cho bà con ngư dân.

Theo Báo Điện Tử Đảng Công Sản Việt Nam

Comments are closed.