Tăng cường quản lý quỹ bảo hiểm y tế

bhyt2.jpgTheo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý nguồn thu, chống thất thu quỹ bảo hiểm y tế (BHYT); khẩn trương thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đôn đốc thu, nộp BHYT.

Hiện nay, việc thực hiện BHYT vẫn còn một số mặt hạn chế, khó khăn cả về chính sách, tổ chức thực hiện và gây thiếu hụt quỹ BHYT. Nguyên nhân chủ yếu là do việc xây dựng, thiết kế chính sách BHYT chưa sát thực tế; công tác thông tin, tuyên truyền để mở rộng diện tham gia BHYT còn hạn chế, chưa khai thác triệt để các đối tượng tham gia BHYT; công tác kiểm soát, quản lý nguồn thu quỹ BHYT chưa chặt chẽ, nhiều doanh nghiệp chưa tuân thủ tốt quy định về việc đóng BHYT bắt buộc cho người lao động…

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan và Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi Điều lệ BHYT, trình Chính phủ ban hành để kịp thực hiện từ 1/9/2008. Theo đó, xây dựng các cơ chế kiểm soát, chống lạm dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ BHYT; nghiên cứu, rà soát một số nội dung thuộc phạm vi quyền lợi BHYT hiện hành để điều chỉnh cho phù hợp…

Để bảo đảm nguồn kinh phí phục vụ việc khám, chữa bệnh theo chế độ BHYT, tiếp tục sử dụng từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội cho quỹ BHYT vay theo lãi suất trái phiếu Chính phủ và ngân sách nhà nước trả số lãi vay này.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và UBND các tỉnh, thành tăng cường chỉ đạo và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền và vận động, nhằm phát triển và mở rộng đối tượng tham gia BHYT.

Theo Diễn đàn doanh nghiệp 

 

Comments are closed.