Tăng cường năng lực xây dựng chính sách và quản lý bảo hiểm y tế

(HNM) – Đó là tên dự án vừa được Bộ Y tế và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam ký biên bản thỏa thuận thực hiện trong hai năm với tổng kinh phí hỗ trợ là 800.000 USD.Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, sau gần hai năm thực hiện Luật BHYT, Việt Nam đã mở rộng phạm vi sử dụng BHYT; mức đóng BHYT được điều chỉnh, góp phần ổn định thu – chi của Quỹ BHYT; mở rộng hoạt động khám chữa bệnh BHYT tại tuyến huyện và tuyến xã, góp phần giảm tải ở các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên…

Tuy nhiên, quá trình thực hiện luật vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là về chính sách, công tác quản lý và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Bộ Y tế hy vọng thông qua dự án, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức triển khai, quản lý hệ thống BHYT hiệu quả.

Tùng Linh
Báo Hànộimới

Comments are closed.