Tổn thất giếng phụt và vai trò của PVI

ton-that-gieng-phut.jpgCuối năm 2007, trong quá trình khoan giếng CNV 1P tại lô 09-2, Công ty Dầu khí Hoàn Vũ JOC (Hoàn Vũ JOC) đã phải gánh chịu tổn thất lớn nhất của nhà thầu dầu khí tại Việt Nam trong hơn 10 năm trở lại đây với tổng thiệt hại ước tính lên tới trên 27 triệu USD do hậu quả của giếng khoan bị phụt ngầm.

Ngay sau khi xảy ra tổn thất, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI), với tư cách là nhà bảo hiểm cung cấp bảo hiểm cho hoạt động tìm kiếm thăm dò của Hoàn Vũ JOC, đã phối hợp chặt chẽ cùng Hoàn Vũ JOC, giám định viên và các nhà nhận tái bảo hiểm quốc tế có liên quan để hoàn tất các thủ tục bồi thường cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Ngày 11/5/2008, PVI đã tạm ứng số tiền bồi thường 12 triệu USD kỳ I cho Hoàn Vũ JOC. Việc giải quyết bồi thường cho Hoàn Vũ JOC và một số các dự án gần đây đã giúp cho những khách hàng của PVI và nhanh chóng phục hồi sản xuất, cân đối được hoạt động tài chính. Đối với PVI, số tiền bồi thường trên vẫn năm trong tầm kiểm soát và cân đối tài chính của PVI.

Theo PVI

Comments are closed.