Tiếp tục lùi thời điểm dự kiến cổ phần hóa BIDV

Một lần nữa tiến độ cổ phần hóa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được giãn với mốc hẹn mới.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về việc cổ phần hóa BIDV. Phó thủ tướng đồng ý giãn tiến độ cổ phần hóa ngân hàng này, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là ngày 31/12/2009.

Như vậy, thêm một lần nữa thời điểm tiến hành cổ phần hóa một trong những ngân hàng quốc doanh lớn tiếp tục có thay đổi; trước mắt chưa thực hiện trong năm 2009.

Trước đó, ngày 29/12/2008, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cũng đã có ý kiến chấp thuận đề nghị của BIDV về việc chọn ngày 31/12/2008 là thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Cùng với sự chấp thuận trên là yêu cầu Hội đồng Quản trị BIDV phải thực hiện việc cổ phần hóa ngay trong năm 2009.

Xa hơn, ngày 11/7/2007, BIDV cũng đã chính thức ký hợp đồng dịch vụ tư vấn cổ phần hoá với Morgan Stanley; trong đó có đề cập đến lộ trình dự kiến xác định giá trị doanh nghiệp và trình Chính phủ phê duyệt trong tháng 9/2007, và nếu được phê duyệt, ngân hàng này cùng tổ chức tư vấn sẽ chuẩn bị ngay các điều kiện cần thiết để phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào quý 4/2007, chuẩn bị hồ sơ thủ tục niêm yết trên thị trường chứng khoán vào quý 1/2008.

Tuy nhiên, những lộ trình và kế hoạch dự kiến trên không hiện thực.

BIDV là một trong những ngân hàng quốc doanh lớn, được thành lập ngày 26/4/1957 với chức năng nhiệm vụ kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực về tài chính, tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và phi ngân hàng, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

Cùng với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank), việc cổ phần hóa BIDV là một sự kiện lớn và được chờ đợi trên thị trường chứng khoán. Hiện Vietcombank và Vietinbank đã hoàn tất bước chuyển đổi này, đã thực hiện niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, còn lại BIDV vẫn chưa có thời điểm xác định chính thức.

Ngoài BIDV, thời điểm cổ phần hóa một ngân hàng quốc doanh khác là Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB) cũng chưa xác định cụ thể, dù trước đó đã có những lộ trình dự kiến.
Nguồn: VnEconomy (Báo Điện tử – Thời báo Kinh tế Việt Nam)

 

Comments are closed.