Tiếp tục bảo hiểm cho vệ tinh VINASAT-1

ve_tin_vinasat_resize.jpgNgày 23/3, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chỉ định thầu bảo hiểm vệ tinh VINASAT-1 cho năm tới và các năm tiếp theo.

 

Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Bưu chính -Viễn thông chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn nhà thầu, bảo đảm nội dung và trình tự chỉ định thầu theo quy định, đồng thời việc lựa chọn đơn vị môi giới và tái bảo hiểm phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và phù hợp với các quy định về bảo hiểm.

 

* Vệ tinh viễn thông VINASAT-1 đã được phóng vào quỹ đạo thành công ngày 12/4/2008, tại sân bay vũ trụ Kourou (Guiana, Nam Mỹ).

VINASAT-1 đã giúp Việt Nam hoàn thành việc đưa các dịch vụ viễn thông, Internet và truyền hình đến tất cả các vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo… là những nơi mà phương thức truyền dẫn khác khó có thể vươn tới được; trong đó, đặc biệt VINASAT-1 hỗ trợ hiệu quả cho công tác thông tin phục vụ phòng chống và ứng cứu đột xuất khi xảy ra bão lũ, thiên tai…

 

 Để bảo hiểm cho vệ tinh, VNPT và Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam, Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm .Đây là hai công ty bảo hiểm gốc. Phạm vi bảo hiểm là những tổn thất hoặc hư hại xảy ra cho vệ tinh Viễn thông VINASAT-1 trong quá trình phóng vệ tinh và thời gian vệ tinh ở trên quỹ đạo một năm dẫn đến việc vệ tinh bị mất hoặc bị giảm sút thời gian sống hoặc năng lực cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, thông qua Tập đoàn bảo hiểm MARSH (Hoa Kỳ), với vai trò của nhà môi giới đã cùng các công ty bảo hiểm gốc ký kết các hợp đồng tái bảo hiểm cho Dự án với 15 công ty quốc tế lớn trên thế giới và 7 công ty trong nước.

 

Theo Baohiem.pro.vn

Comments are closed.