Tin vắn chứng khoán ngày 22/12

Những thông tin đáng chú ý ngày 22/12/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

alt

* Ngày 20/11/2011, Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HSX) đã mua 6.900 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 663.000 cổ phiếu, chiếm 5,03% vốn điều lệ.

* Từ ngày 26/12/2011 – 26/2/2012, Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HSX) đăng ký mua 650.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 1.313.000 cổ phiếu, chiếm 9,97% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 25/11/2011 – 20/12/2011, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC-HSX) đăng ký mua 270.000 cổ phiếu, đăng ký bán 270.000 cổ phiếu, đã mua 398.060 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 3.090.070 cổ phiếu, chiếm 12,37% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 26/12/2011 – 25/2/2012, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 3.090.070 cổ phiếu, chiếm 12,37% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 26/12/2011 – 26/2/2012, Doanh Nghiệp Tư nhân Hà Bảo, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HSX) đăng ký mua 10.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 97.080.500 cổ phiếu, nhằm thực hiện kế hoạch đầu tư.

* Từ ngày 26/12/2011 – 26/2/2012, Công ty TNHH VNT, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HSX) đăng ký bán 5.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 22.725.000 cổ phiếu, nhằm thực hiện kế hoạch đầu tư.

* Từ ngày 26/12/2011 – 26/2/2012, bà Nguyễn Thị Lan Hương – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HSX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm thực hiện kế hoạch đầu tư.

* Từ ngày 23/12/2011 – 23/2/2012, bà Nguyễn Thị Thu Hà, em bà Nguyễn Thu Hiền – thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (mã MSN-HSX) đăng ký bán hết 114.900 cổ phiếu, nhằm thay đổi danh mục đầu tư.

* Từ ngày 26/12/2011 – 26/2/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HSX) đăng ký bán hết 9.261.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 9/11/2011 – 18/11/2011, VietNam Azalea Fund Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HSX) đăng ký mua 5.426.275 cổ phiếu, đã mua 565.500 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do không mua được với giá mong muốn, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 4.139.989 cổ phiếu, chiếm 6,90% vốn điều lệ.

* Từ ngày 30/8/2011 – 28/10/2011, bà Ông Thu Nga – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Văn Hóa Phương Nam (mã PNC-HSX) đăng ký bán 76.850 cổ phiếu, đã bán 880 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 75.970 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc cá nhân.

* Từ ngày 15/9/2011 – 14/12/2011, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm PETROLIMEX (mã PGI-HSX) đăng ký mua 3.000.000 cổ phiếu, đã mua 1.509.760 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do giá cổ phiếu biến động không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.509.760 cổ phiếu.

* Từ ngày 4/10/2011 – 4/12/2011, ông Nguyễn Minh Hùng – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần y dược phẩm Vimedimex (mã VMD-HSX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, đã mua 18.750 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do mức giá cổ phiếu không thời kỳ đăng ký mua chưa phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 38.750 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 20/10/2011 – 20/12/2011, ông Nguyễn Ngọc Lễ, con ông Nguyễn Ngọc Xuân – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn (mã SBA-HSX) đăng ký mua 15.000 cổ phiếu, nhưngk hông mua được do giá cổ phiếu cao hơn mức dự kiến, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 0 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET-HSX) thông báo bổ nhiệm ông Phạm Quang Huy thay thế ông Mai Vũ Thảo làm đại diện phần vốn của Quỹ SHF và làm thành viên Hội đồng Quản trị PET, từ ngày 19/12/2011.

* Từ ngày 12/12/2011 – 14/12/2011, ông Hoàng Anh Dũng – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT-HSX) đăng ký bán 60.000 cổ phiếu, đã bán 59.970 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết là theo kết quả khớp lệnh thực tế, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 6.897.190 cổ phiếu, chiếm 11,4% vốn điều lệ.

* Từ ngày 3/10/2011 – 15/12/2011, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HSX) đã mua 5.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu quỹ hiện công ty đang nắm giữ lên 3.080.386 cổ phiếu, chiếm 2,477% vốn điều lệ.

* Ngày 15/12/2011, ông Phạm Anh Tuấn – Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (mã CTG-HSX) đăng ký bán 55.337 quyền mua cổ phiếu, tương ứng 11.067 cổ phiếu mới, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 55.337 cổ phiếu.

* Ngày 19/12/2011, ông Ngô Văn Tổng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HSX) đã mua 22.000 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 57.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Ngày 19/12/2011, ông/bà Trần Ngọc Huế, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần khoáng sản Bình Thuận Hamico (mã KSA-HSX) đã bán hết 159.960 cổ phiếu, chiếm 4,906% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Long Hậu (mã LHG-HSX) công bố chấp thuận cho ông Nguyễn Việt Dũng thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Quang giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị, kể từ ngày 20/12/2011.

* Ngày 22/12/2011, 63.600 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy (mã MKV-HNX) chính thức giao dịch trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 636.000.000 đồng.

* Từ ngày 21/12/2011 – 25/1/2012, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, tổ chức có liên quan đến thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (mã VNR-HNX) đăng ký bán 1.500.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 22/12/2011 – 20/1/2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vimeco (mã VMC-HNX) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục.

* Từ ngày 22/12/2011 – 20/2/2012, bà Nguyễn Thị Thu Hương, con ông Nguyễn Như Lâm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc miền Bắc (mã TET-HNX) đăng ký mua 220.000 cổ phiếu, nhằm tăng lượng cổ phiếu nắm giữ.

* Từ ngày 17/11/2011 – 15/12/2011, bà Hồ Thị Hà, vợ ông Lương Xuân Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá (mã THB-HNX) đăng ký mua 25.000 cổ phiếu, đã mua 600 cổ phiếu. Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do các lệnh lệnh đặt mua không khớp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 166.530 cổ phiếu, chiếm 1,46% vốn điều lệ.

* Từ ngày 21/11/2011 – 16/12/2011, ông Trần Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (mã HDO-HNX) đăng ký bán 800.000 cổ phiếu, đăng ký mua 900.000 cổ phiếu, đã bán 780.600 cổ phiếu, đã mua 880.600 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 2.497.660 cổ phiếu, chiếm 26,8% vốn điều lệ.

* Từ ngày 23/12/2011 – 22/3/2012, Công ty Cổ phần Bao bì PP (mã HPB-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu quỹ của công ty. Nguồn vốn dùng để mua lấy từ quỹ đầu tư phát triển. Nguyên tắc xác định giá là giá thị trường.

* Từ ngày 22/11/2011 – 14/12/2011, Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín (mã SCR-HNX) đã mua 4.000.000 cổ phiếu, chiếm 4% vốn điều lệ.

* Từ ngày 19/10/2011 – 15/12/2011, ông  Nguyễn Phi Hoàng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (mã PSG-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do diễn biến thị trường không đáp ứng được kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 229.121 cổ phiếu, chiếm 0,65% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín (mã SCR-HNX) thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Vân giữ chức vụ Phó tổng giám đốc với thời hạn 1 năm.

* Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (mã SHB-HNX) thông báo thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Phan Huy Chí kể từ ngày 16/12/2011.

* Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Cửu Long (mã PCT-HNX) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Sơn làm Phó Tổng Giám đốc công ty từ ngày 14/12/2011.

* Ngày 14/12/2011, Công ty Cổ phần tập đoàn FLC (mã FLC-HNX) đã mua thêm 686.000 cổ phần, trị giá hơn 6,8 tỷ đồng của Công ty Cổ phần FLC Media, nâng tổng số cổ phần mà FLC sở hữu tại FLC Media là 900.000 cổ phần tương ứng 9 tỷ đồng, chiếm 90% vốn điều lệ của FLC Media và cử ông Doãn Văn Phương, thành viên Hội đồng Quản trị đồng thời làm Tổng giám đốc của FLC sẽ là người đại diện phần vốn góp của công ty tại FLC Media.

* Ngày 12/12/2011, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao Su Việt Nam (Vinaruco), tổ chức có liên quan đến Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội (mã SHS-HNX) đăng ký bán 150.000 cổ phiếu, đã bán 116.990 cổ phiếu. Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do tình hình thị trường chứng khoán không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.118.433 cổ phiếu, chiếm 1,12% vốn điều lệ.

(vneconomy.vn)

Comments are closed.