Tìm thị trường mới cho hoạt động xuất khẩu lao động

Sau gần 2 năm trì trệ do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, hoạt động xuất khẩu lao động (XKLĐ) của VN đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Đặc biệt trong thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp (DN) đã chủ động thăm dò thị trường và khai thác được những đơn hàng ở các thị trường mới, thị trường có thu nhập cao. Hầu hết các thị trường mới đều có thu nhập tương đối khá, lĩnh vực tuyển dụng đa dạng, phù hợp nhiều đối tượng lao động

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

www.molisa.gov.vn

Comments are closed.