Tìm hiểu thời hạn đăng kí bảo hiểm thất nghiệp

Thời hạn đăng kí bảo hiểm thất nghiệp là 3 tháng được tính từ ngày nào? Tính từ ngày tôi nhận được sổ bảo hiểm hay tính từ ngày tôi ngưng làm việc?

 

Luật sư tư vấn:

Khoản 1 Điều 9 Thông tư 27/2008/TT-BLĐTBXH (Sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH) quy định:

“1. Đăng ký thất nghiệp theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung được hướng dẫn thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày NLĐ bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, nếu NLĐ chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì NLĐ phải trực tiếp đến trung tâm giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp.

Trường hợp NLĐ có nhu cầu đăng ký thất nghiệp tại trung tâm giới thiệu việc làm không phải là nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc thì khi đăng ký thất nghiệp phải có xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp của trung tâm giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc”.

Hồ sơ hưởng BHTN bao gồm:

a) Đề nghị hưởng BHTN.

b) Bản sao HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, NLĐ phải xuất trình sổ BHXH có xác nhận của cơ quan BHXH về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp hoặc bản xác nhận của cơ quan BHXH về việc đóng BHTN.

NLĐ phải trực tiếp nộp đầy đủ hồ sơ hưởng BHTN trong thời hạn 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp (ngày thứ nhất trong thời hạn mười lăm ngày là ngày làm việc ngay sau ngày NLĐ đăng ký thất nghiệp.”

Khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm 2013 quy định: “1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.”

Như vậy, thời hạn 3 tháng để đăng ký thất nghiệp được tính kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ căn cứ vào QĐ chấm dứt HĐLĐ. Trong thời hạn 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp (ngày thứ nhất trong thời hạn mười lăm ngày là ngày làm việc ngay sau ngày NLĐ đăng ký thất nghiệp), NLĐ phải trực tiếp nộp đầy đủ hồ sơ hưởng BHTN trong đó có sổ BHXH đã chốt.

Theo Báo Vietnamnet.vn

10 BÌNH LUẬN

  1. 嘗盡美白方法都白不回來?再試試這2種超強快速的變白方法! Marie Claire (HK) Edition 一到了夏天大家都會有很多戶外或是水上活動,很容易曬黑了卻不能馬上白回來啊,始終美白不是三兩天的事,靠的是堅持和努力。但為甚麼有時候堅持過還是白不回來呢?不要緊,再來試試這2種變美方案吧!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here