Tiêu điểm tháng 3/2013: Củng cố, tái cơ cầu gắn liền với phát triển kinh doanh

Năm 2012, khá nhiều Doanh nghiệp Bảo hiểm (DNBH) thực hiện chiến lược tái cơ cấu gắn liền với phát triển kinh doanh có hiệu quả, mang lại thành công nhất định góp phần vượt qua khó khăn thách thức của thị trường bảo hiểm.

Năm 2013, chúng ta tiếp tục thực hiện sốt sắng hơn để đem lại sự thay đổi về chất cho DNBH và thị trường bảo hiểm. Bản tin tài chính VTV1 đã đưa ra nhận định của chuyên gia phân tích thị trường chứng khoán là: “Nếu có tiền đầu tư họ sẽ đầu tư vào bảo hiểm vì bảo hiểm không có hàng tồn kho, không có phải thu khó đòi, trong khi đó nhu cầu về bảo hiểm không giảm và nhiều lĩnh vực bảo hiểm chưa được khai thác hết”.

Năm 2012 các DNBH đã mạnh dạn xử lý xong phải thu khó đòi do nợ đọng phí bảo hiểm dây dưa, trích lập dự phòng, giảm giá đầu tư chứng khoán và đầu tư khác, tạo nên tài chính lành mạnh. Bước sang năm 2013, chúng ra kiên quyết không cho nợ đọng phí bảo hiểm, chủ động kinh doanh và quản lý chặt chẽ đầu tư vào các danh mục đảm bảo an toàn sinh lời hợp lý không mạo hiểm để tránh rủi ro không thu được lợi nhuận hoặc mất vốn.

Năm 2012, nhiều DNBH thành công trong thu hút nhà đầu tư nước ngoài đóng góp vốn (mua cổ phiếu) hợp tác liên kết trong kinh doanh, hi vọng năm 2013 có nhiều DNBH làm được việc này.

Năm 2012 nhiều DNBH đã chú trọng phát triển sản phẩm mới, mở rộng địa bàn chăm sóc, tiếp nhận thông tin giải quyết bồi thường cho khách hàng, chú trọng khai thác thị trường tiềm năng: Bảo hiểm tài sản cá nhân, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm (nghề nghiệp, sản phẩm, cộng cộng, chung), bảo hiểm nhóm cho người lao động, bảo hiểm liên kết chung. Việc này sẽ đem lại hiệu quả cao và phát huy hơn nữa cho năm 2013.

Năm 2012, nhiều DNBH đã củng cố phát triển kênh phân phối sản phẩm nâng cao chất lượng hoạt động của chi nhánh công ty thành viên, đại lý, môi giới bảo hiểm, mở rộng phân phối sản phẩm qua ngân hàng, bưu điện và các tổ chức khác. Năm 2013 chúng ta cần tiếp tục thực hiện các công việc trên.

Năm 2012, các DNBH tập trung vào cắt giảm chi phí, giảm bớt thủ tục hành chính, xây dựng sửa đổi lại quy trình nghiệp vụ từ khai thác, quản lý khách hàng, quản lý đối tượng bảo hiểm, giám định, bồi thường bảo hiểm, giảm phân cấp cho chi nhánh, nâng cao công việc quản lý, điều hành của trụ sở chính. Thành công này tiếp tục phát huy trong năm 2013.

Điều cốt lõi cuối cùng là các DNBH đã nhận thức được rằng con đường nâng cao năng lực cạnh tranh là phải làm cho năng lực của DNBH ngày một mạnh hơn về tài chính, quản lý kinh doanh, phục vụ khách hàng, giữ uy tín thương hiệu đi liền với giữ gìn khách hàng truyền thống. Đó hoàn toàn đối lập với cạnh tranh bằng hạ phí mở rộng điều khoản điều kiện rủi ro bảo hiểm làm tăng nguy cơ bồi thường cao mà phí bảo hiểm thu về không đủ bù đắp làm suy yếu doanh nghiệp.

Cuối cùng là các DNBH cần chuẩn bị nguồn nhân lực và bộ máy tổ chức để phát triển bảo hiểm nông nghiệp và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu sau thời gian thí điểm (2014), bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm nhân thọ do chủ sử dụng lao động mua cho người lao động, bảo hiểm nhà máy điện hạt nhân, bảo hiểm tàu điện ngầm và đường sắt trên cao.

Hi vọng rằng DNBH, thị trường bảo hiểm sẽ thu được thắng lợi tốt đẹp trong năm 2013 thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam (18/12/1993 – 18/12/2013).

Nguồn Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

{fcomment}

Comments are closed.