Tiêu điểm tháng 10: Nước rút cuối năm

Sáu tháng đầu năm 2012, bảo hiểm Phi nhân thọ đạt doanh thu 11.513 tỷ đồng, tăng trưởng 12,68%, bảo hiểm nhân thọ đạt doanh thu 8.062 tỉ đồng, tăng trưởng 10,4% là những chỉ số chưa vui đối với ngành bảo hiểm mặc dù đã có nhiều cố gắng vượt qua thách thức suy thoái kinh tế toàn cầu và những khó khăn của nền kinh tế Việt Nam.

Gánh nặng tăng trưởng đang đè lên 3 tháng cuối năm cho các doanh nghiệp bảo hiểm chạy nước rút nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2012 đã được hội đồng cổ đông, ban lãnh đạo doanh nghiệp thông qua. Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã tung ra những biện pháp kích cầu bảo hiểm, như gia tăng dịch vụ chăm sóc khách hàng khuyến mại và thưởng hấp dẫn. Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã đưa ra gói sản phẩm mới tập trung cho khách hàng cá nhân và nhóm để khai thác dư địa mới ít được quan tâm. Song những biện pháp trên cần có bước đi thận trọng ít nhiều ảnh hưởng tới doanh thu và chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm, tiềm ẩn rủi ro, nguy cơ thua lỗ về nghiệp vụ bảo hiểm. Thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản vẫn tiếp tục đóng băng, cơ hội đầu tư an toàn đảm bảo sinh lời tốt không nhiều đòi hỏi các doanh nghiệp bảo hiểm phải quản lý danh mục đầu tư, giám sát kiểm soát gắt gao hơn mới có thể tránh khỏi trích lập dự phòng giảm giá đầu từ ngắn hạn và dài hạn.

Song song với việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh bảo hiểm các doanh  nghiệp bảo hiểm còn phải thực hiện những quy định mới ban hành tại Thông tư 124, 125 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 1/10/2012 về tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ quản lý điều hành, đào tạo đại lý, gia hạn phí kèm thêm phụ lục hợp đồng và các nội dung khác được sửa đổi, bổ sung so với Thông tư 155, 156, 86 trước đây.

Ngày 1/11/2012, Thông tư 151 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư 126 và 103 có hiệu lực, đòi hỏi các doanh nghiệp bảo hiểm phải thay đổi mẫu giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và thực hiện các quy định mới ban hành.

Nước rút để hoàn thành chỉ tiêu cơ bản hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm đồng thời với việc củng cố, nâng cao năng lực tài chính, đầu tư tài chính, triển khai những quy định mới hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là nhiệm vụ trọng tâm của tháng 10 và các tháng cuối năm.

Nguồn Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

 

Comments are closed.