Tiền trợ cấp thai sản

Xin chào các bạn. Tôi hiện tại tham gia BHXH bắt buộc được 5 năm, mức lương 6 tháng gần nhất đăng ký đóng BHXH là 8.100.000VND. Tôi được dự sanh vào tháng 8-2011. Vậy cho tôi hỏi số tiền tôi được lãnh sau khi làm thủ tục trợ cập thai sản khoảng báo nhiêu? rất mong được giúp đỡ

Mức hưởng trợ cấp thai sản bằng 4 tháng tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề trước khi sinh con và trợ cấp 1 lần của 2 tháng lương tối thiểu chung của nhà nước qui định hiện nay là 830.000*2.

http://www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.