Tiềm năng chưa đánh thức

altKhi kinh t? phát tri?n, nhu c?u b?o hi?m c?a các t? ch?c và cá nhân phát sinh h?t s?c ?a d?ng, ??ng th?i nhi?u d?ch v? môi gi?i b?o hi?m c?ng gia t?ng.Tuy nhiên t?i Vi?t Nam v?n ?? môi gi?i b?o hi?m v?n ch?a ???c ?ánh giá ?úng v?i ti?m n?ng kinh t? c?a d?ch v? này mang l?i.

CôngThương – Theo số liệu thống kê từ Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm- Bộ Tài Chính, hiện nay trên thị trường có 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm (MGBH), trong đó có 6 đơn vị doanh nghiệp trong nước, 4 đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2007 tổng doanh thu từ thu phí bảo hiểm thu xếp môi giới trên 1.405tỉ đồng, năm 2008 doanh thu phí thu xếp MGBH đạt 1.860 tỉ đồng tăng 32% so với năm 2007. Năm 2009 tổng phí bảo hiểm thu xếp qua MGBH ước cả năm 2009 đạt khoảng 1.581 tỷ đồng trên doanh thu phí bảo hiểm ước cả năm khoảng 24.646 tỷ đồng so với năm 2008 có phần giảm đi.Tính đến tháng 6/2010 tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 810 tỷ đồng, tăng 20,36% so với cùng kỳ năm 2009. Các nghiệp vụ bảo hiểm chính được thu xếp qua môi giới là bảo hiểm tài sản và thiệt hại chiến 27, 73%, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người đạt 34,37%, bảo hiểm trách nhiệm chung 10,05%.

Tuy nhiên nhìn con số doanh thu đạt được từ dịch vụ MGBH những năm gần đây có thể nói lên tiềm năng lớn từ loại hình dịch vụ MGBH tại Việt Nam. Nhưng vẫn chỉ là về mặt con số, khi đi sâu vào tìm hiểu thì nó lại phản ánh một thực tế đáng phải quan tâm, bởi thị phần và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp MGBH có vốn đầu tư nước ngoài hơn hẳn các doanh nghiệp MGBH trong nước. Với 4 doanh nghiệp MGBH có vốn đầu tư nước ngoài thì thị phần đã chiếm đến 84,5% còn lại 6 doang nghiệp trong nước thị phần chỉ chiếm 15,5%. Một con số khá khiêm tốn so với tiềm năng của ngành bảo hiểm Việt Nam.

Để lý giải cho vấn đề này theo ông Phùng Đắc Lộc -Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, trước hết về phía người tham gia bảo hiểm chưa nhận thức được vai trò của MGBH, phần lớn các doanh nghiệp nhỏ, các cá nhân có xu hướng tiếp cận trực tiếp, ngại kéo dài thời gian thủ tục gây phiền hà. Về phía doanh nghiệp MGBH trong nước mặc dù trong những năm gần đây đã có nhiều thay đổi về đầu tư tiếp cận thị trường nâng cao tính chuyên nghiệp hơn, nhưng vẫn thiếu đồng bộ cho nên bộc lộ nhiều yếu kém.

Mặt khác người quản trị, điều hành chưa đáp ứng được tiêu chuẩn quy định tại thông tư 156/ 2007 TT-BTC, chưa tuân thủ nghiệp vụ môi giới mặc dù đã có quy trình tư vấn môi giới bảo hiểm lập thành văn bản. Tuy nhiên phần lớn các doanh nghiệp không tuân thủ theo quy trình nghiệp vụ đã quy định, chưa xây dựng quy tắc nghề nghiệp, cũng chưa chú trọng công tác đào tạo và nâng cao trình độ cho cán bộ, nhất là các vị trí quản lý chủ chốt, hiện tượng sử dụng cộng tác viên phổ biến không có bằng cấp chứng chỉ nghiệp vụ liên quan, cơ cấu về vốn, mức vốn điều lệ chưa đáp ứng được kế hoạch theo quy định của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, một số các doanh nghiệp thực hiện đầu tư không phù hợp đẫn đến không đảm bảo vốn hoạt động. Mặt khác về phía các cơ quan quản lý nhà nước ban hành các quy định cụ thể về hoạt động MGBH không nhiều. Đặc biệt là quy định về quy trình nghiệp vụ đối với hoạt động MGBH dẫn các doanh nghiệp không tuân theo một chuẩn mực cụ thể nào, góp phần vào sự cạnh tranh không lành mạnh, công tác kiểm tra giám sát các hoạt động MGBH cũng chưa được chú trọng.

Các doanh nghiệp môi giới Việt Nam đang hoạt động trong một môi trường hết sức khó khăn do các doanh nghiệp bảo hiểm cạnh tranh không lành mạnh, trả hoa hồng không chỉ cho đại lý mà cho chính cả người mua bảo hiểm. Theo khoản 1, điều 91 Luật kinh doanh bảo hiểm của Việt Nam quy định: “Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được hưởng hoa hồng môi giới bảo hiểm. Hoa hồng môi giới bảo hiểm được tính trong phí bảo hiểm”. Sở dĩ quy định hoa hồng tính trong phí bảo hiểm là nhằm tạo cho người tham gia bảo hiểm cảm giác được tư vấn miễn phí, được phục vụ miễn phí. Người môi giới không thể đòi hỏi ở người được mình phục vụ vì đã nhận hoa hồng từ phía doanh nghiệp bảo hiểm. Để tránh việc môi giới sử dụng sức ép buộc các doanh nghiệp bảo hiểm phải chấp nhận dịch vụ xấu, phạm vi bảo hiểm rộng và phí bảo hiểm thấp, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm quy định ; Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chỉ được tư vấn, giới thiệu cho bên mua bảo hiểm các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm đã được Bộ Tài chính ban hành, phê chuẩn hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã đăng ký với Bộ Tài chính.

Cùng chung quan điểm này bà Vũ My Lan- Tổng giám đốc Công ty TNHH Aon Việt Nam, một công ty hoạt động trong lĩnh vực MGBH hàng đầu tại Việt Nam cho biết: “Hoạt động MGBH hiện tại ở Việt Nam còn chưa tương xứng với tốc độ phát triển của thị trường mặc dù nhận thức về vai trò của MGBH trên thị trường đã từng bước được nâng cao. Do đó, các công ty MGBH ở Việt Nam cần có những bước bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, để khẳng định rõ hơn nữa vai trò của mình và khai thác triệt để được hết những cơ hội tiềm năng của thị trường, nhất là khi đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và đầu tư trong nước đang ngày một phát triển.

Đâu là hướng đi cho vấn đề này, theo thông tin từ Bộ Tài chính, hiện nay Bộ này đang áp dụng các biện pháp hết sức kiên quyết, trong đó có việc xử phạt các doanh nghiệp bảo hiểm trả hoa hồng không đúng quy định để thị trường bảo hiểm phát triển ngày càng lành mạnh, hoạt động MGBH có cơ hội sử dụng chuyên môn của mình phục vụ các nhu cầu về bảo hiểm.

Vũ Điển

Báo Công Thương

Comments are closed.