thuyhieu315@gmail.com. Xin hỏi về hưởng chế độ bệnh dài ngày ?

Doanh nghiệp tôi có 1 nhân viên mất bệnh ung thư (K trực tràng ). Nhân viên tôi được hưởng theo luật bảo hiểm là 6 tháng /năm. Nhưng khi tôi đem hồ sơ đến để làm thủ tục ở BHXH. thì chỉ được giải quyết có 8 ngày theo giấy ra viện của bệnh viện ( từ khi vào viện: 13/11/2009 đến khi ra viện: 20/11/2009). Vậy trường hợp của nhân viên của tôi giải quyết có đúng không? Theo thông tư, nghị quyết nào? xin BHXH giải thích cho tôi rõ. Nhân viên đó muốn nghỉ 6 tháng thì cần những giấy tờ như thế nào để được giải quyết được nghỉ chế độ ốm dài ngày theo quy định. Xin chân thành cảm ơn !
Tất cả các trường hợp thanh toán chế độ ốm đau ngắn ngày hoặc ốm đau dài ngày đều phải có giấy ra viện nếu nằm nội trú hoặc giấy chứng nhận cho nghĩ ốm đau của cơ sở khám chữa bệnh. Như vậy người lao động cần liên hệ với nơi đã khám và điều trị bệnh để được cấp các giấy tờ cần thiết để thanh toán chế độ ốm đau với cơ quan BHXH.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.