thuthao.ptc@gmail.com. Hỏi về điều chỉnh nhân thân

Cty em có một người khi ký HĐLĐ mượn hồ sơ của người khác, đóng bảo hiểm bình thường được 2 năm. Nay Công ty mới phát hiện ra hồ sơ giả thì có được điều chỉnh nhân thân hay không? Nếu có thì hồ sơ điều chỉnh gồm những gì ạ? Em xin chân thành cảm ơn!

BHXH Bình Dương đã nhiều lần yêu cầu các đơn vị rà soát lại việc sử dụng hồ sơ giả, trong trường hợp của Công ty bạn chúng tôi có thể bảo lưu sổ BHXH tuy nhiên việc nhận trợ cấp thất nghiệp thì không được vì dễ bị phát hiện, trợ cấp BHXH 1 lần có lúc cũng bị phát hiện. Năm 2011, BHXH BD sẽ rà soát lại tất cả các hồ sơ cá nhân của người lao động tham gia BHXH toàn tỉnh để giải quyết dứt điểm tình hình này.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.