Thường vụ Quốc hội sẽ bàn thảo về Luật Khiếu nại

Hình minh họa, nguồn internetPhiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) dự kiến diễn ra từ ngày 20-26.8 tới, sẽ thảo luận về nhiều dự luật quan trọng như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật Đo lường; Luật Phòng, chống mua bán người và Luật Khiếu nại.

Ngày khai mạc phiên họp, Ủy ban TVQH sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các nội dung khác sẽ được bàn thảo tại phiên họp lần này gồm: xem xét đề nghị của Chính phủ về việc ký và phê chuẩn Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế; dự thảo báo cáo của Ủy ban TVQH về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2011; việc chuẩn bị kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII…

Bảo Cầm
Báo Thanh Niên

Comments are closed.