Thượng viện Mỹ ủng hộ dự luật cải cách y tế

T?ng th?ng M? Barack Obama phát bi?u hoan nghênh d? lu?t b?o hi?m y t? s?p ???c Th??ng vi?n thông qua(SGGPO).- Các cu?c ?àm phán marathon t?i Th??ng vi?n M? cu?i cùng ?ã mang l?i k?t qu? khi Th??ng ngh? s? Ben Nelson tr? thành TNS th? 60 ?ng h? d? lu?t cài cách y t? do T?ng th?ng Barack Obama ch? x??ng.

60 phiếu thuận là số phiếu cần thiết để Thượng viện Mỹ có thể thông qua dự luật y tế vốn gây căng thẳng trên chính trường Mỹ trong nhiều tháng qua. Dự kiến, Thượng viện Mỹ sẽ bắt đầu tiến trình bỏ phiếu thông qua dự luật này trước lễ Giáng sinh.

Hạ viện Mỹ trước đó cũng đã thông qua một phiên bản khác dự luật này. Hai bên sẽ phải thống nhất 2 phiên bản của dự luật thành 1 và sẽ thông qua trở lại một lần nữa trước khi trình Tổng thống Barack Obama ký ban hành.
Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama nói: “Đây là bước tiến quan trọng cho người dân Mỹ”. Dự luật y tế dự kiến tăng thêm bảo hiểm cho 30 triệu người Mỹ chưa có bảo hiểm và họ sẽ được trợ cấp để mua bảo hiểm. Ngoài ra, dự luật bảo hiểm cũng sẽ hạn chế sự lũng đoạn của bảo hiểm y tế từ các công ty tư nhân.

K.Minh (theo Reuters)

Comments are closed.