thuanCS.Về BH thất nghiệp

Lúc trước em là hợp đồng không xác định thời hạn trong Công an, nay em xin nghỉ việc, thời gian được 6 năm 9 tháng, vậy hồ sơ thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp là thế nào, hiện nay em nhận được từ cơ quan bao gồm: 01 sổ BHXH, 01 quyết định cho thôi việc, 01 tờ rời, 01 bản ghi quá trình đóng BHXH nhưng trong sổ BHXH, tờ rời và bản ghi không có ghi cụ thể thời gian tham gia BHTN từ khi nào, bao nhiêu %, bao nhiêu tiền chỉ ghi % đóng BHXH bắt buộc và có phần ghi bên dưới trang tờ rời là “Thời gian đóng BHTN đến 02/2011 là 02 năm 02 tháng”. Vậy có đầy đủ hay không? Xin quí cơ quan giúp đỡ.

Theo bạn trình bày thì có lẽ bản ghi theo mẫu 07/SBH không ghi mức đóng và thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chi tiết cho nên bạn không thể nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Bạn có thể liên hệ nơi cơ quan công an để được làm lại bản ghi theo mẫu 07/SBH cho hợp lệ.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.