Thủ tục thanh toán BHXH. Thành viên: luong dung

Đơn vị tôi là một cơ sở mầm non ngoài công lập. Theo quyết định của Phòng Giáo dục huyện Thuận An và UBND xã Bình Hòa cho phép thành lập nhóm lớp mầm non tư thục Đồng An. đơn vị xin khắc dấu thì Phòng quản lý PC 13 hướng dẫn chỉ được phép khắc dấu và sử dụng dấu hình chữ nhật. đơn vị xin mã số thuế phòng Tài chính huyện không cấp được vì không phải là cơ sở kinh doanh. Xin mở tài khỏan Ngân hàng lại đòi mã số thuế, (Nhóm lớp Mầm non tư thục Đồng An đã tham gia đóng BHXH cho giáo viên từ năm 2007). Năm nay làm thủ tục xin thanh tóan BHXH khi giáo viên ốm đau thai sản thì bảo hiểm xã hội không thanh toán được vì không có tài khoản. chúng tôi đã cố gắng mở được tài khoản mang tên cá nhân của chủ nhóm lớp mầm non tư thục Đồng An nhưng phía BHXH huyện Thuận An vẫn không chấp nhận. vậy kính mong BHXH tỉnh Bình Dương hướng dẫn chúng tôi các bước thủ tục để có thể thanh tóan được tiền BHXH cho giáo viên của Nhóm lớp Mầm non tư thục Đồng An. Xin BHXH vui lòng trả lời cho Nhóm lớp mầm non tư thục Đồng An theo địa chỉ Email: luongdung.dung@yahoo.com.vn Xin chân thành cảm ơn.
Khi đọc câu hỏi của bạn chúng tôi cảm nhận được chữ xin quá nhiều cuối cùng xin thanh toán BHXH cũng chưa được. Chúng tôi thống nhất là nhóm lớp mầm non tư thục không mở được tài khoản theo quy định luật ngân hàng , trường hợp này chúng tôi chấp nhận sẽ chuyển qua tài khoản cá nhân cho chủ nhóm hoặc cá nhân người thụ hưởng.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.