Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà sang thăm và làm việc với các Cơ quan tài chính và bảo hiểm Anh

bao hiemTrong thời gian từ ngày 12/11/2012 đến 16/11/2012, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và đoàn công tác đã sang thăm và làm việc với các Cơ quan tài chính và bảo hiểm Anh nhằm thúc đẩy đầu tư của Việt Nam vào Vương Quốc Anh, đồng thời tìm kiếm những giải pháp phát triển thị trường tài chính của Việt Nam trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, bên cạnh việc cập nhật các vấn đề về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam và Anh quốc, hai bên đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến thị trường trái phiếu Chính phủ, thị trường bảo hiểm nhân thọ và thị trường chứng khoán.

Đối với thị trường trái phiếu, Đoàn công tác đã gặp gỡ và trao đổi với Cơ quan quản lý nợ Anh quốc về những kinh nghiệm trong việc quản lý nợ Chính phủ; quản lý danh mục đầu tư và rủi ro, quy trình phát hành trái phiếu Chính Phủ như đăng ký, lưu ký, niêm yết, quy trình thanh toán và xây dựng cơ sở hạ tầng, cách thức xây dựng hệ thống nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ. Đoàn cũng đã có cuộc trao đổi với Ngân hàng Standard and Chartered (SCB)  và Ngân hàng HSBC về thị trường trái phiếu ở Anh, đặc biệt là những kinh nghiệm trong việc cải thiện tính thanh khoản cho thị trường thứ cấp, vai trò của SCB trong lĩnh vực quỹ hưu trí tư nhân ở Vương quốc Anh và hợp tác giữa SCB Việt Nam và Bộ Tài chính về vấn đề xếp hạng tín dụng các doanh nghiệp; Triển khai Biên bản ghi nhớ năm 2011 giữa Bộ Tài chính và HSBC.

Về thị trường bảo hiểm, đoàn đã có cuộc trao đổi với Bộ Tài chính và Kinh tế Anh về chức năng và nhiệm vụ liên quan đến bảo hiểm và quỹ hưu trí; Trao đổi với Hiệp hội tổ chức bảo hiểm Anh quốc về chức năng và hoạt động của các tổ chức bảo hiểm ở Anh quốc, khung pháp lý đang áp dụng và cách thức tổ chức hoạt động trên thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Anh, sự tham gia của các công ty bảo hiểm nhân thọ trong lĩnh vực quỹ hưu trí tại Vương quốc Anh. Cơ quan quản lý Quỹ hưu trí Anh cũng đã trao đổi những kinh nghiệm về quy chế của quỹ hưu trí tự nguyện nghề nghiệp và quỹ hưu trí tự nguyện cá nhân, các biện pháp giám sát các quỹ, giám sát và tính toán lợi nhuận của các tài khoản hưu trí cá nhân, cách thức xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp, hệ thống kiểm soát nội bộ của quỹ và các chính sách thuế liên quan.

Liên quan đến Thị trường Chứng khoán, đoàn cũng đã thăm và trao đổi kinh nghiệm với Sở Giao dịch Chứng khoán London (London Stock Exchange – LSX) về hệ thống tổ chức thị trường của LSX, xây dựng thị trường dành cho trái phiếu niêm yết; các dịch vụ cung cấp, hệ thống dịch vụ của LSX; Các tiêu chuẩn niêm yết và sự phối hợp giữa cơ chế giám sát thị trường chứng khoán nói chung và giám sát của Sở nói riêng (giám sát hoạt động của các thành viên, giám sát các giao dịch trên thị trường chứng khoán); Kinh nghiệm về tổ chức quản trị của Sở Giao dịch Chứng khoán London.

Nguồn tapchitaichinh.vn

Comments are closed.