Thuế suất 10% cho dự luật thuế GTGT: Sao cho công bằng

gtgt.jpgT?i d? th?o Lu?t thu? GTGT s?a ??i, danh m?c các lo?i hàng hoá d?ch v? ch?u thu? su?t 5% hi?n hành s? gi?m g?n 50% ?? chuy?n lên 10% và ti?n t?i áp d?ng 1 thu? su?t th?ng nh?t 10% trong t??ng lai. Tuy v?y, t?i h?i ngh? l?y ý ki?n ?óng góp cho D? th?o Lu?t thu? GTGT s?a ??i do VCCI t? ch?c m?i ?ây, m?t trong nh?ng v?n ??u quan tâm hàng ??u c?a DN là ph?i làm sao cho công b?ng.

Theo LS Trương Thành Đức – Trưởng Ban thư ký HĐQT Maritime Bank, nếu là thuế doanh thu thì rất cần phân thành nhiều mức thuế suất vì “đánh” đâu biết đấy.

Bỏ bớt mức thuế suất – được nhiều hơn mất

Nhưng thuế GTGT công bằng hơn hẳn là ở chỗ được khấu trừ thuế đầu vào. Về tổng thể, đầu vào và đầu ra của các hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được điều tiết một cách cân đối, nhịp nhàng. Một số hoạt động khó khăn hay lĩnh vực cần đặc biệt khuyến khích thì đã được xử lý bằng cơ chế miễn giảm thuế (thuế GTGT và thuế TNDN). Một điều quan trọng là trong nền kinh tế thị trường, cung cầu hàng hoá, dịch vụ sẽ nhanh chóng đạt tới xu thế cân đối tự nhiên mà không phụ thuộc nhiều vào chính sách thuế. Thực tế cho thấy, nhiều hàng hoá, dịch vụ có đánh thuế cao cũng không mấy tác dụng hạn chế, ngược lại giảm thấp thuế cũng chẳng tăng nhiều. Vì vậy, ông Đức đề nghị dự luật cần thể hiện theo quan điểm kích cầu, không nên có quan điểm thắt lưng, buộc bụng – đã đến lúc chỉ nên để mức thuế suất 0% và 10%.

Cùng quan điểm này, Luật gia Vũ Xuân Tiền – Cty tư vấn VFAM VN cũng cho rằng, xu hướng chung của nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay là thống nhất về một mức thuế suất thuế GTGT để đảm bảo sự công bằng về cạnh tranh trên thị trường và giảm bớt sự phiền hà trong công tác quản lý thuế. Chính vì vậy, theo ông Tiền, trong thời gian tới, chúng ta cũng chỉ nên áp dụng mức 0% và mức 7 hoặc 8%.

Đối tượng hưởng thuế 0%?

Dự thảo đã bổ sung thuế suất 0% bao gồm cả vận tải quốc tế. Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Thị Lan Hương – Đại học quốc gia Hà Nội, một số nước trên thế giới đã sử dụng biện pháp miễn thuế GTGT đối với DN nộp thuế có quy mô nhỏ để tác động đến giá cả hàng hoá và tránh việc áp dụng phương pháp khấu từ thuế phức tạp.

Trên thực tế phương pháp tính thuế trực tiếp áp dụng trên cơ sở xác định giá trị tăng thêm của từng loại hoàng hoá, dịch vụ, ở từng địa bàn cụ thể là thực sự khó khăn. Cơ quan thuế thường nặng về tính thuế trên doanh thu nhiều hơn. Để khắc phục tình trạng này, bà Nguyễn Thị Cúc – Phó Tổng cục trưởng TC Thuế cũng cho rằng, nên cân nhắc có thể cho áp dụng sớm ngưỡng thu thuế GTGT. DN đến một mức doanh thu nào đó mới áp dụng thuế GTGT. Đối với DN kinh doanh dưới ngưỡng sẽ không thu thuế GTGT mà chuyển sang nộp thuế tương tự như thuế doanh thu.

Ngoài ra, theo ông Phùng Đắc Lộc – Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, bản chất của bảo hiểm không có thuế GTGT trong hoạt động kinh doanh vì chỉ nhằm mục đích hình thành trên quỹ bảo hiểm bồi thường cho những tổn thất được bảo hiểm xảy ra. Hơn nữa, khi nhận tiền bồi thường, theo nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm thì người tham gia bảo hiểm chỉ nhận được nhiều nhất bằng đúng giá trị tổn thất thực tế được bảo hiểm xảy ra, không có GTGT ở phần này.

Mặt khác, Cty bảo hiểm bồi thường chủ yếu là bồi thường bằng tiền hoặc thanh toán bằng tiền cho các chi phí sửa chữa mua sắm lại tài sản bị tổn thất mà hoá đơn chứng từ mang tên người tham gia bảo hiểm thực hiện. Chính vì vậy, nếu áp dụng thuế GTGT trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm đem lại thiệt hại cho khách hàng tham gia bảo hiểm và làm khó khăn cho DN bảo hiểm trong khâu khấu trừ hoá đơn đầu vào khi bồi thường bằng tiền.

Vì vậy, ông Lộc thay mặt Hiệp hội Bảo hiểm VN đề nghị ban soạn thảo không đánh thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm để khuyến khích mọi đối tượng tham gia bảo hiểm vì lợi ích cộng đồng…

Ngoài nội dung về thuế suất nhiều nội dung khác như buộc phải thanh toán qua ngân hàng, hoàn thuế hay luật cần chi tiết hơn… cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của DN và chuyên gia. VCCI sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp để chuyển lên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong kỳ họp đầu năm 2008.

Bá Minh (Diễn đàn doanh nghiệp)

Comments are closed.