thonva.pecc4@yahoo.com.Hỏi về trường hợp doanh nghiệp đóng BHXH theo hệ số, và theo lương

Công ty chúng tôi là công ty cổ phần hiện đang đóng BHXH theo hệ số , nhưng có vài trường hợp người lao động công ty chúng tôi ký hợp đồng ngắn hạn hơn 3 tháng trả lương khoán không theo hệ số , vậy công ty chúng tôi đóng BHXH cho những trường hợp này như thế nào , có đóng được không ? Xin hướng dẫn cho tôi phải thực hiện như thế nào .Xin cám ơn
Thực tế không có qui định nào về việc này, tuy nhiên do chương trình phần mềm không cho phép nên khi đóng hệ số là tất cả mọi người phải đóng theo hệ số. Như vậy, bạn có thể áp dụng mức lương hợp đồng trên ba tháng theo hệ số thích hợp với ngành nghề để dễ dàng cho Công ty và cho cả cơ quan BHXH, đồng thời dễ dàng giải thích cho người lao động khi tính toán trợ cấp sau này. Nếu không việc diễn giải rất phức tạp, khó giải thích.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.