THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về việc Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Bolttech Việt Nam

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về việc: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị của
Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Bolttech Việt Nam

Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Bolttech Việt Nam thông báo về việc Bà Lê Thị Ngọc Hương chính thức được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Đinh Quang Nương theo văn bản số 8995/BTC-QLBH của Bộ Tài chính kể từ ngày 22 tháng 08 năm 2023. Bà Lê Thị Ngọc Hương trở thành Người đại diện trước pháp luật và chịu trách nhiệm điều hành cao nhất đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Bolttech Việt Nam.

Thông tin về Bolttech Việt Nam

Bolttech Việt Nam là một bộ phận của Tập đoàn Insurtech Quốc tế – bolttech.

Là tập đoàn công nghệ bảo hiểm toàn cầu, bolttech hợp tác với các thương hiệu hàng đầu trên thị trường để đưa ra các giải pháp bảo hiểm bảo vệ khách hàng một cách toàn diện.

Bằng cách tận dụng hệ sinh thái hỗ trợ công nghệ hàng đầu thế giới cho bảo hiểm, các đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể kết nối khách hàng với các sản phẩm phù hợp để đáp ứng nhu cầu và mang lại trải nghiệm bảo hiểm tốt hơn cho khách hàng.

Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Bolttech Việt Nam

Hà Nội ngày 25 tháng 08 năm 2023

Chi tiết vui lòng xem file Thông cáo Báo chí đính kèm.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về việc Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Môi giới Bảo hiểm Bolttech Việt Nam