Thông báo tuyển dụng Công ty Bảo hiểm Quân đội – MIC (Tháng 1/2016)

 
STTMã CVVị trí tuyểnSố lượngLoại hìnhNơi làm việcNgày hết hạn
 1 TD2015_107 Chuyên viên hỗ trợ phát triển khách hàng doanh nghiệp  2 Toàn thời gian Xem chi tiết để biết 30/01/2016
 2 TD2015_106 Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm – Khu vực Hà Nội  20 Toàn thời gian Xem chi tiết để biết 30/01/2016
 3 TD2015_105 Trưởng Phòng Kinh doanh – Khu vực Hà Nội  5 Toàn thời gian Xem chi tiết để biết 30/01/2016
 4 TD2015_104 Giám đốc Ban Giám định Bồi thường  1 Toàn thời gian Xem chi tiết để biết 30/01/2016
 5 TD2015_103 Chuyên viên Quản lý chất lượng  2 Toàn thời gian Xem chi tiết để biết 30/01/2016
 6 TD2015_102 Chuyên viên Phát triển sản phẩm  2 Toàn thời gian Xem chi tiết để biết 30/01/2016
 7 TD2015_101 Chuyên viên Ban BH Hàng Hải 2 Toàn thời gian Xem chi tiết để biết 15/01/2016

Comments are closed.