Thông báo thay đổi địa chỉ thực hiện quyền mua 20:7 và nhận cổ tức đối với cổ đông chưa lưu ký

Thông báo thay đổi địa chỉ liên hệ làm thủ tục đối với các cổ đông chưa lưu ký để thực hiện Quyền mua 20:7, nhận cổ tức 2009 và tạm ứng cổ tức năm 2010. Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) xin trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông  như sau:
Để tạo thuận lợi cho cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu PVI thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 1600 tỷ, và nhận cổ tức 19% (12% cổ tức năm 2009 và 7% tạm ứng cổ tức 2010) , PVI đã ký Hợp đồng hỗ trợ quan hệ cổ đông với Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI), theo đó PSI thay mặt PVI thực hiện các công việc sau:
– Gửi thông tin tới cổ đông chưa lưu ký (theo danh sách chốt ngày 20/4/2010 đối với việc phát hành thêm cổ phiếu và danh sách chốt ngày 12/5/2010 đối với việc chia cổ tức)
– Thu tiền mua cổ phiếu phát hành thêm của các cổ đông chưa lưu ký
– Cấp sổ cổ đông mới
– Phân bổ cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông chưa lưu ký.
– Trả cổ tức 19% (bao gồm 12% cổ tức năm 2009 và 7% tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010).

Kính mời các Quý cổ đông chưa lưu ký liên hệ thực hiện các công việc nêu trên tại Trụ sở hoặc các Phòng giao dịch PSI trên cả nước. Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông liên hệ theo địa chỉ:
– Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)
– Địa chỉ: Số 18, Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
– Điện thoại: 04. 3 9343888.
– Website: http://psi.vn

Theo PVI, 24/05/2010

Comments are closed.