Thời gian được hưởng chế độ thai sản

Tôi làm việc ở công ty từ tháng 4/2011 và trong tháng này tôi mang thai. Đến tháng 7/2011 tôi mới làm thủ tục đóng bảo hiểm xã hội và ban lãnh đạo đống ý cho tôi đóng từ tháng 4/2011. Vậy tôi xin hỏi ngoài các mẫu giấy tờ cần thiết để làm thủ tục đóng BHXH ra công ty có cần phải làm công văn trình bày lý do xin đóng BHXH cho tôi từ tháng 4/2011 hay không hay chỉ cần các giấy tờ xin đóng BHXH được công nhận từ tháng 4/2011 là được và đến khi tôi sinh tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Xin BHXH và các thành viên diễn đàn trả lời giúp. Xin chân thành cảm ơn!

Theo như bạn trình bày thì BHXH không chấp nhận truy lùi để hưởng thai sản từ tháng 4/2011 vì vậy bạn không đủ điều kiện để hưởng thai sản theo quy định.

http://www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.