Thiệt hại do nắng nóng kéo dài được bồi thường bảo hiểm

altBộ Nông nghiêp và phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung quy tắc, điều khoản, biểu phí về thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Theo đó, bộ này đề nghị, về thiên tai bổ sung thêm giông, lốc xoáy, nắng nóng kéo dài. Đối với cây lúa, bổ sung bệnh đạo ôn vào dịch bệnh được bảo hiểm, đồng thời điều kiện được bảo hiểm tính từ 80% lên 90% năng suất lúa bình quân của xã. Đối với trâu bò, bổ sung thêm bệnh tụ huyết trùng, nhiệt thán; với lợn bổ sung thêm bệnh dịch tả, đóng dấu, tụ huyết trùng, thương hàn; với gà bổ sung bệnh Newcatlite, Gumboro, cầu trùng.

Ngoài ra, bộ này đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm cần hỗ trợ vắcxin tiêm phòng cho vật nuôi tham gia bảo hiểm, hỗ trợ kinh phí chữa bệnh cho gia súc chưa đến mức bị tiêu huỷ.

(SGTT.VN).

Comments are closed.