thiennguyen. Bảo hiểm xã hội

Do công ty tôi số lượng công nhân ít phần lớn là nam. Lượng phát sinh ốm đau trong tháng cũng rất ít. Vậy công ty tôi không giữ lại 2% trên tổng quỹ lương mà nộp hết cho BHXH có được không? Hết quý công ty lập danh sách hưởng trợ cấp ốm đau và quyết toán với BHXH có được không?
Hiện nay theo quy định của luật BHXH thì tất cả đơn vị đều phải giữ lại 2% trên tổng quỹ lương BHXH là để chi trả chế độ ốm đau thai sản kịp thời cho người lao động, do đó Công ty của bạn cũng phải giữ lại 2% theo đúng quy định.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

Comments are closed.