Thị trường bảo hiểm: Tập trung phát triển bền vững

Những năm gần đây, thị trường bảo hiểm (BH) Việt Nam luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan với các sản phẩm BH ngày càng đa dạng, chất lượng dịch vụ được nâng cao rõ rệt. Với nền tảng ấy, việc triển khai các giải pháp thiết thực để phát triển thị trường một cách bền vững là mục tiêu mà Bộ Tài chính đang hướng tới.

Nhiều nhân tố tạo đà

Kết quả thống kê từ 59 DN tham gia thị trường (29 DNBH phi nhân thọ, 16 DNBH nhân thọ, 12 DN môi giới BH, 2 DN tái BH) năm 2013 cho thấy, tổng doanh thu phí BH tòan thị trường đạt trên 47 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với năm 2012. Tổng số tiền thực bồi thường và trả tiền BH là 18,8 nghìn tỷ đồng. Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của các DNBH trong năm 2013 lên tới trên 105 nghìn tỷ đồng.

Có rất nhiều nhân tố đem lại kết quả đáng ghi nhận cho thị trường BH năm vừa qua. Trước hết, cơ quan quản lý Nhà nước đã hoàn thiện khung khổ pháp lý về kinh doanh BH theo hướng phù hợp hơn với tình hình thực tiễn, hướng tới các chuẩn mực quốc tế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh cho các DNBH. Một số quy định đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành và trực tiếp ban hành như: Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh BH; Nghị định 214/2013/NĐ-CP quy định giảm tỷ lệ đóng góp vào Quỹ BH xe cơ giới; Thông tư 115/2013/TT-BTC quy định hướng dẫn triển khai BH hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện; Thông tư 101/2013/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ người được BH… đã góp phần đưa những chính sách về BH đi vào thực tế. Công tác thanh tra, kiểm tra cùng với đó cũng được tăng cường với 3 cuộc thanh tra DNBH; kiểm tra 5 DNBH nhân thọ, 5 DNBH phi nhân thọ, 5 DN môi giới BH… Qua đó, cơ quan quản lý kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm DNBH có hành vi vi phạm.

Các DNBH cũng tập trung củng cố và tăng cường mức độ an toàn tài chính và hiệu quả hoạt động đầu tư; đẩy mạnh khai thác tại các mảng thị trường tiềm năng. Chỉ riêng năm 2013, 8 DNBH mở thêm 18 chi nhánh và 1 văn phòng đại diện; các DN đã được Bộ Tài chính phê chuẩn đưa ra thị trường thêm 43 sản phẩm nhân thọ mới. Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày càng được nâng cao, kênh bán hàng trực tuyến được một số DNBH triển khai bước đầu mang lại hiệu quả tích cực… Công tác quản trị DN, quản lý rủi ro được DN chú trọng, hầu hết các DNBH đã xây dựng được các quy trình nghiệp vụ cơ bản, bố trí các chức danh quản trị và điều hành đáp ứng tiêu chuẩn, thực hiện việc công bố công khai thông tin theo quy định.

Hướng tới bền vững

An toàn, hiệu quả và bền vững; tiếp cận các chuẩn mực quốc tế; nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu BH cho các lĩnh vực kinh tế và dân cư; góp phần ổn định KT-XH là định hướng phát triển của thị trường BH không chỉ trong năm 2014 mà còn cả giai đoạn tới đây. Cục Quản lý, giám sát BH- Bộ Tài chính dự kiến, năm 2014, tổng doanh thu phí BH có thể đạt 51,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% so với năm 2013. Phí BH thu xếp qua môi giới BH phấn đấu tăng từ 5-7% so với năm 2013.

Để đạt được mục tiêu này, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thị trường trong lâu dài, trong năm 2014, hành lang pháp lý với các quy định như tiêu chí đánh giá, xếp loại DNBH; quy định triển khai BH nhân thọ qua ngân hàng; sửa đổi, bổ sung chế độ BH bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; các quy chế quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ người được BH… cần phải được củng cố để tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, để đảm bảo hoạt động kinh doanh tăng trưởng hiệu quả, năm 2014, các DNBH cần chủ động thực hiện các giải pháp tái cấu trúc thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động khai thác BH, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu khách hàng; tăng cường năng lực tài chính, quản trị điều hành, quản lý rủi ro, đồng thời tích cực hợp tác giữa các DN để cùng nhau phát triển, khắc phục tình trạng trục lợi BH và cạnh tranh không lành mạnh.

Đặc biệt, trong năm 2014, Bộ Tài chính cũng sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra với quy mô rộng hơn nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các rủi ro hoạt động của các DN, đảm bảo thị trường phát triển ổn định.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai:

Sau 20 năm hình thành và phát triển, thị trường BH ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong nền kinh tế; là trụ cột quan trọng trong khu vực dịch vụ tài chính bên cạnh hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, thị trường BH Việt Nam vẫn còn khá nhỏ về quy mô, tỷ lệ doanh thu phí trên GDP chỉ xấp xỉ 2% so với mức trung bình 3,2% trong khu vực ASEAN và 6,5% trên toàn thế giới. Điều này cho thấy tiềm năng của thị trường rất lớn, còn nhiều cơ hội để phát triển.

Để nắm bắt những cơ hội, các DN cần thẳng thắn đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh trên tất cả các mặt từ chiến lược, định hướng tiếp cận thị trường cho đến phát triển sản phẩm; phát triển kênh phân phối; chất lượng phục vụ khách hàng… Như vậy mới có thể giúp các cơ quan quản lý Nhà nước tìm ra các giải pháp, hoàn chỉnh cơ chế, chính sách cho phù hợp nhằm khai thác tối đa tiềm năng to lớn của thị trường trong nước và tháo gỡ khó khăn cho các DN hoạt động kinh doanh. Qua đó góp phần giúp thị trường BH đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn mà vẫn đảm bảo tính an toàn và hiệu quả theo đúng Chiến lược phát triển thị trường BH Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo (Baohaiquan)

{fcomment}


(Lược ghi tại Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm năm 2014, ngày 28-2-2014)

Comments are closed.