Thị trường bảo hiểm tăng trưởng khả quan

bao hiem, bảo hiểm, tin bao hiem, tin bảo hiểm, tin tuc bao hiem, tin tức bảo hiểmThông tin từ Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết: Tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ gốc 9 tháng đầu năm ước đạt 17.039 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2011.

Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo Việt, ước đạt 4.090,3 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm thị phần 24%. Tiếp đến là PVI (3.820,9 tỷ đồng, tăng 9,5%, chiếm thị phần 22,4%), PJICO (1.500 tỷ đồng, tăng 11,4%, chiếm thị phần 8,8%) và PTI (1.222,3 tỷ đồng, tăng 64,5%, chiếm thị phần 7,2%).

Tuy nhiên, cũng có nhiều doanh nghiệp có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm trước là: Bảo hiểm Hàng không (320,2 tỷ đồng, giảm 26,7%), Phú Hưng (3,2 tỷ đồng, giảm 22,5%), Bảo Ngân (79,7 tỷ đồng, giảm 22,8%), VASS (166,3 tỷ đồng, giảm 25%), Bảo Long (182,7 tỷ đồng, giảm 17,2%) và AAA (314,5 tỷ đồng, giảm 2%).

Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, sau 9 tháng kinh doanh, tổng doanh thu phí ước đạt 12.783  tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2011.

Nguồn: baocongthuong.com.vn

Comments are closed.