Thị trường Bảo hiểm Phi nhân thọ Việt Nam: Những vấn nạn “nóng”

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ (BH PNT) 5 tháng đầu năm 2011 vẫn đang tiếp tục tăng trưởng tốt với doanh thu bảo hiểm gốc ước đạt 8.200 tỉ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm 2010.Dự kiến 6 tháng đầu năm, doanh thu bảo hiểm gốc sẽ đạt 10.105 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2010. Năng lực tài chính các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) cũng được cải thiện rõ ràng, thể hiện ở phí nhượng tái bảo hiểm trong nước chiếm tỉ lệ gần 40%, giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường bảo hiểm nước ngoài…

Ngoài ra, những bổ sung và sửa đổi trong Luật Kinh doanh bảo hiểm đưa vào áp dụng trong năm nay đã mở ra những cơ hội lớn cho các DNBH Việt Nam.

Tuy nhiên bên cạnh đó, thị trường vẫn còn những khó khăn, thách thức cũ nhưng không thể bỏ qua, những vấn nạn tồn tại từ lâu nhưng vẫn luôn nóng:

Thứ nhất, lạm phát tăng cao làm gia tăng chi phí bồi thường cho các DNBH. Lạm phát tăng sẽ khiến giá cả hàng hóa dịch vụ tăng cao, điều này đương nhiên dẫn tới chi phí bồi thường tăng ở các nghiệp vụ có đơn bảo hiểm mà mức bồi thường tính theo giá thị trường;
Thứ hai, cạnh tranh không lành mạnh, gia tăng chi phí khai thác dịch vụ. Tình hình cạnh tranh giảm phí, hạ mức khấu trừ, mở rộng điều kiện bảo hiểm… trên thị trường ngày càng quyết liệt, đặc biệt là nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm cháy, bảo hiểm xây dựng lắp đặt, bảo hiểm hỗn hợp…

Thứ ba, trục lợi bảo hiểm. Đây là vấn đề đã diễn ra ở Việt Nam từ rất lâu nhưng thời gian gần đây có xu hướng gia tăng nhiền hơn. Trục lợi bảo hiểm xảy ra sẽ khiến các DNBH không những phải chịu thiệt hại lớn về tài chính mà còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng về uy tín, thương hiệu và hình ảnh.

Thứ tư, khó khăn của các DNBH trong nước khi cạnh tranh với các DNBH nước ngoài. Đặc biệt là khi bán sản phẩm qua biên giới và thành lập chi nhánh DNBH PNT nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Thứ năm, sự phối hợp giữa Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (CQLGSBH) và Hiệp hội bảo hiểm (HHBH) Việt Nam chưa đồng bộ và chặt chẽ. Đặc biệt là trong việc giải quyết những vướng mắc về nghiệp vụ bảo hiểm cho DNBH và việc lập kế hoạch cũng như triển khai các hoạt động nghiệp vụ trong năm.

Thứ sáu, sai phạm trong hoạt động kinh doanh của các DNBH. Có thể kể ra đây một loạt những ví dụ như: Thực hiện khuyến mãi, bồi thường sai quy định… Thực hiện tái bảo hiểm không thống nhất giữa hợp đồng gốc với hợp đồng tái về mức phí, hoa hồng, mức khấu trừ bảo hiểm… Thực hiện đầu tư không đúng quy định; trích lập dự phòng nghiệp vụ chưa đầy đủ…

Cuối cùng, nhân sự yếu về chuyên môn nghiệp vụ và lãnh đạo thiếu về kỹ năng quản lý trong DNBH. Có một thực tế trên thị trường BH PNT Việt Nam hiện nay là mức tăng về số lượng luôn lớn hơn nhiều so với mức tăng về chất lượng nhân lực. Điều này được thể hiện rõ nét nhất qua hình ảnh số lượng đại lý bảo hiểm đăng ký hoạt động tăng lên nhanh nhưng cũng giải thể nhanh do hoạt động kém hiệu quả hiện nay.

Năm 2011 đã đi qua được gần nửa chặng đường, muốn đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch năm cũng như mục tiêu tăng trưởng 18-20%  của khối PNT trong “Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2020” của CQLGSBH, Bộ Tài chính thì đòi hỏi mỗi DNBH cũng như CQLGSBH và HHBH phải có những giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm khắc phục, giải quyết một cách nhanh nhất những khó khăn và tồn tại kể trên.

Kỳ Anh (Theo Năng lượng Mới)

Comments are closed.