Thị trường bảo hiểm nhân thọ: Cuộc chơi của ba ‘ông lớn’

Theo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, kết thúc năm 2015, thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm không có sự thay đổi đáng kể so với cùng kỳ. Vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Prudential, vị trí thứ hai là Bảo Việt Nhân thọ, vị trí thứ ba thuộc về Manulife.

 

Gần 1,3 triệu hợp đồng khai thác mới trong năm 2015

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH), Bộ Tài chính, năm 2015, thị trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững với tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng khoảng 29,5% so với cùng kỳ, doanh thu khai thác mới tăng trưởng khoảng 39,7% so với cùng kỳ. Đây là tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm cao nhất trong 5 năm trở lại đây của thị trường bảo hiểm nhân thọ. 

Về hợp đồng khai thác mới (hợp đồng bảo hiểm chính) của thị trường bảo hiểm nhân thọ năm 2015 ước đạt 1.298.776 hợp đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ 2014. Trong đó, số lượng hợp đồng khai thác mới của sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng lớn nhất (ước khoảng 41,8%, so với năm 2014 là 40,9%), tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư (ước khoảng 34,4% so với năm 2014 là 32,7%) và bảo hiểm tử kỳ (ước khoảng 22,6% so với năm 2014 là 24,9%)…

Về doanh thu phí khai thác mới, năm 2015 doanh thu của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhân thọ ước đạt 12.492 tỷ đồng, tăng 39,7% so với cùng kỳ; phí bảo hiểm bình quân hợp đồng khai thác mới ước đạt 9,62 triệu/hợp đồng, tăng 12,42% so với cùng kỳ.

Cũng theo Cục QLBH, dẫn đầu thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới năm 2015 là Prudential (ước đạt 20,81%), vị trí thứ hai là Bảo Việt Nhân thọ (ước đạt 19,61%). Vị trí thứ 3 thuộc về Manulife (ước đạt 13,38%), tiếp đến là AIA (ước đạt 11,53%), Dai-ichi (ước đạt 9,97%), PVI Sun Life (ước đạt 5,76%), ACE (ước đạt 4,58%), Generali (ước đạt 4,31%)…

Theo đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ năm 2015 ước đạt 36.650 tỷ đồng, tăng 29,5% so với cùng kỳ; số lượng hợp đồng có hiệu lực (theo hợp đồng chính) ước đạt 5.728.339 hợp đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm của thị trường bảo hiểm nhân thọ nhìn chung không có sự thay đổi đáng kể so với cùng kỳ. Vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Prudential với 29,9% thị phần, Bảo Việt Nhân thọ đứng vị trí thứ hai với 25,7% thị phần, Manulife 12,1% thị phần, AIA 9,2% thị phần, Dai-ichi 9,1% thị phần, ACE 4,4% thị phần, PVI Sun Life 2,3% thị phần, Hanwha Life 2% thị phần, Generali 1,8% thị phần…

Tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng hiệu quả

Nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng của thị trường bảo hiểm, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trong năm 2016 và những năm tới cũng như hoàn thành tốt các mục tiêu của Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đến năm 2020, Cục QLBH cho biết, đang xây dựng các Nghị định thay thế một số nghị định hiện nay theo nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch, tính bình đẳng cho các chủ thể tham gia thị trường bảo hiểm.

Cụ thể, sẽ sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2007/ND-CP, Nghị định 46/2007/NĐ-CP, Nghị định 123/2011/NĐ-CP, Nghị định 103/2008/NĐ-CP tập trung vào các nhóm vấn đề như giúp đỡ, hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng hiệu quả; tăng cường quản trị doanh nghiệp, đảm bảo minh bạch và an toàn tài chính; đơn giản hóa thủ tục hành chính… Dự kiến, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành trong năm 2016.

Bên cạnh đó, Cục cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện các giải pháp tái cấu trúc DNBH theo Quyết định 1826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; giám sát, đôn đốc các DNBH thực hiện các phương án tái cấu trúc đã được phê duyệt; tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát thị trường…, tạo điều điện để DNBH phát triển bền vững.

Lãnh đạo Cục QLBH cũng đề nghị, DNBH cần hoàn thiện công tác quản trị tài chính, quản trị kinh doanh DNBH theo hướng tập trung hoá, tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm tăng cường kỷ luật và hiệu quả quản lý tài sản, quản lý chi tiêu tài chính và đảm bảo tính tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

“Các DNBH cần tiếp tục đa dạng hóa, phát triển sản phẩm bảo hiểm theo hướng linh hoạt, dễ điều chỉnh, phù hợp với nhu cầu đa dạng, theo lựa chọn của khách hàng với chi phí hợp lý, hiệu quả nhất”, lãnh đạo Cục QLBH đề xuất.

Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Phùng Đắc Lộc: Năm 2016, thị trường bảo hiểm nhân thọ dự kiến đạt mức tăng trưởng khoảng 20%

Năm 2016, các DNBH sẽ đón nhận thêm nhiều cơ hội từ các Hiệp định thương mại như TPP (Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương), Hiệp định thương mại tự do (FTA)… Bên cạnh đó, chế độ quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm sẽ được tăng cường với việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định tạo điều kiện cho DNBH phát triển.

Đặc biệt, Bộ luật Hình sự (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, theo đó, hành vi gian lận bảo hiểm sẽ bị xử lý hình sự… Đây sẽ là cơ sở pháp lý, công cụ hữu hiệu để ngăn chặn hành vi gian lận bảo hiểm tồn tại dai dẳng trên thị trường bảo hiểm nhiều năm qua, tạo điều kiện cho DNBH phát triển bền vững. 

Kỳ vọng năm 2016, thị trường bảo hiểm nhân thọ sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 20%.

Theo (TBTCO)

Comments are closed.