Thị trường bảo hiểm không cạnh tranh bằng chất lượng…

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đang vi phạm luật cạnh tranh (ảnh minh họa)(Dân trí) – Các công ty bảo hiểm không cạnh tranh với nhau bằng chất lượng dịch vụ, cung cấp sản phẩm dịch vụ tốt tới khách hàng mà cạnh tranh nhau bằng việc hạ phí, giành giật lôi kéo khách hàng…

Hạ phí bảo hiểm
 
Mức độ cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đang diễn ra ở mức rất cao. Số lượng các công ty bảo hiểm ngày càng tăng lên, tuy nhiên đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn lại chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường, đặc biệt là đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao.
Chính vì vậy, theo báo cáo đánh giá mới đây của Cục quản lý cạnh tranh, các công ty bảo hiểm không cạnh tranh với nhau bằng chất lượng dịch vụ, cung cấp sản phẩm dịch vụ tốt tới khách hàng mà cạnh tranh nhau bằng việc hạ phí, giành giật lôi kéo khách hàng.
 
Việc hạ phí bảo hiểm nhằm có được thị phần hay giành được dịch vụ không phải là hình thức cạnh tranh mới song lại đang trở thành cách thức cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay.
 
Theo quy định của Luật Cạnh tranh, việc xem xét hành vi hạ phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm là vi phạm vào hành vi bị cấm đó là “bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh”.
 
Thực tế trên thị trường bảo hiểm đã xuất hiện tình trạng có những sản phẩm bảo hiểm mức phí đã giảm từ 40 – 50%, thậm chí còn thấp hơn quy định của Bộ Tài chính rất nhiều lần.
 
Nhìn chung, phí bảo hiểm năm 2009 chỉ còn 30-50% phí bảo hiểm của năm 2003, trong khi đó tỷ lệ bồi thường ngày một tăng, số vụ chưa giải quyết bồi thường ngày một ứ đọng hơn. Để giành được dịch vụ, nhiều công ty bảo hiểm sẵn sàng hạ phí bằng mọi giá mà không tính đến hiệu quả kinh doanh.
 
Tình trạng cạnh tranh bằng cách hạ phí bảo hiểm đang diễn ra ở rất nhiều nghiệp vụ dưới những hình thức khác nhau. Nghiệp vụ bảo hiểm con người có sự cạnh tranh gay gắt với việc bán bảo hiểm gộp nhóm từ 3 – 5 người nhằm giảm phí.
 
Đối với nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, xuất hiện tình trạng doanh nghiệp bảo hiểm đưa ra bản chào giá cả gói bao gồm cả bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm người ngồi trên xe, trong đó giảm phí hai loại bảo hiểm sau để hấp dẫn khách hàng.
 
Đối với bảo hiểm các dự án lớn hơn như các dự án thủy điện nhỏ, một số doanh nghiệp bảo hiểm đua nhau hạ phí xuống rất thấp trong khi các nhà tái bảo hiểm lại không quản lý được rủi ro này.
 
Cạnh tranh “ngầm” thông qua sự can thiệp hành chính
 
Trong luật cạnh tranh quy định, những thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm đó là “thỏa thuận thông đồng để một hoặc các bên của thỏa thuận thắng thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ” khi các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên.
 
Tuy nhiên, qua khảo sát của Cục quản lý cạnh tranh, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cho thấy có những dấu hiệu của các hành vi này ở trên thị trường, nhất là trong các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm mang tính đặc thù cao.
 
Biện pháp cạnh tranh thông qua sự can thiệp hành chính để có được các hợp đồng bảo hiểm đang diễn ra khá nhiều trên thị trường bảo hiểm. Trên thị trường bảo hiểm hiện có nhiều công ty bảo hiểm chuyên ngành. Tại đó, ngành này buộc các đơn vị thành viên trong cùng một tổng công ty tham gia bảo hiểm tại một doanh nghiệp bảo hiểm trực thuộc.
 
Những hành động này có thể giúp các doanh nghiệp dễ dàng khai thác dịch vụ nhưng lại gây nên tình trạng phí khai thác dịch vụ bảo hiểm chủ yếu tập trung vào một doanh nghiệp trong một ngành, một lĩnh vực. Điều này có thể nhận thấy ở trong các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm như: bảo hiểm hàng không, bảo hiểm dầu khí…
 
Điển hình như thị trường bảo hiểm dầu khí chỉ có 2 doanh nghiệp bảo hiểm chiếm lĩnh thị trường là Bảo Việt và PVI trong đó doanh thu bảo hiểm dầu khí của Bảo Việt ngày càng giảm. Trong khi đó, tính đến hết năm 2008, doanh thu của PVI trong lĩnh vực bảo hiểm dầu khí chiếm 99,9% doanh thu trong lĩnh vực này!
 
Lan Hương
Dân trí

Comments are closed.