Thị trường bảo hiểm giảm nhẹ do ảnh hưởng của COVID-19

Ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết: Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mức tăng trưởng tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường dự kiến giảm nhẹ xuống còn 17,24% so với dự báo 17,8% (năm 2019, tốc độ tăng trưởng doanh thu phí của thị trường bảo hiểm là 20,54%).

Doanh thu thị trường bảo hiểm

Theo đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ sẽ giảm nhẹ do dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, du lịch, vận tải hàng không, vận tải biển… dẫn đến doanh thu phí bảo hiểm của các nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không… giảm.

Theo ông Phùng Ngọc Khánh, với tình hình kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, Chính phủ đã và đang triển khai hàng loạt các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế. Thời gian tới, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi cơ chế chính sách để tháo gỡ một số vướng mắc cho doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH).

Trong 4 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 51.395 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm của các DNBH nhân thọ đạt 33.475 tỷ đồng, tăng 17,6%; doanh thu phí bảo hiểm của các DNBH phi nhân thọ đạt 17.920 tỷ đồng, tăng 9,11%.

“Mặc dù toàn thị trường vẫn đạt tăng trưởng doanh thu phí, nhưng về tốc độ tăng trưởng đối với cả hai lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ đều ở mức thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng cùng kỳ năm 2019 (lĩnh vực nhân thọ đạt mức tăng trưởng 25,5% và lĩnh vực phi nhân thọ đạt mức tăng trưởng 13,12% trong năm 2019).

Cùng với đó, hoạt động đào tạo, tuyển dụng đại lý mới gặp khó khăn. Các DNBH phải hủy bỏ, dừng tổ chức các hội nghị, hội thảo khách hàng đã lên kế hoạch trước và chịu chi phí phạt, do không được tập trung đông người. Đặc biệt, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ với đặc thù cần có sự gặp mặt trực tiếp và tư vấn cho khách hàng của đội ngũ nhân viên, đại lý bảo hiểm càng khó khăn hơn”, ông Phùng Ngọc Khánh nói.

Theo Bộ Tài chính, dịch bệnh COVID-19 tác động lớn đến nền kinh tế, gây khó khăn và ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của người dân, làm giảm khả năng tài chính tham gia bảo hiểm mới, cũng như khả năng tiếp tục đóng phí các hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực. Các địa điểm kinh doanh, giao dịch với khách hàng phải đóng cửa, dừng hoạt động do bảo hiểm không thuộc hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khiến công tác thu phí, dịch vụ khách hàng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, các DNBH nhân thọ đã tăng cường giao dịch online, chủ động gia hạn thời gian đóng phí bảo hiểm thêm từ 60-90 ngày, nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Tính đến hết tháng 4/2020, các DNBH nhân thọ đang cung cấp gần 10 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và 9,5 triệu hợp đồng bổ trợ, sức khỏe có chi trả cho các quyền lợi tử vong, nằm viện, chăm sóc sức khỏe do nguyên nhân dịch bệnh.

Theo Bộ Tài chính, tổng giá trị tài sản bảo hiểm tháng 5/2020 đạt 489.819 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2019; tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt 110.181 tỷ đồng, tăng 21,4%; tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 63.891 tỷ đồng, tăng 11%; chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 17.731 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019.

Đối với các DNBH nhân thọ, trong 4 tháng đầu năm 2020 doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của các DNBH đạt 10.011 tỷ đồng, tăng 7,7% (so với cùng kỳ năm 2019). Do tác động của dịch bệnh COVID-19, tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019 (4 tháng đầu năm 2019 tăng 20,4%).

Theo Minh Phương/Báo Tin tức