Thí điểm bảo hiểm nông nghiệp 20 hộ nông dân bị tổn thất cá, tôm được bồi thường

altTheo chương trình thí điểm bồi thường nông nghiệp tại các tỉnh ĐBSCL được triển khai từ tháng 3-2012, đến nay đã có 20 hộ nông dân nuôi cá, tôm tại Bạc Liêu và Trà Vinh được bồi thường thiệt hại.

Thực hiện chương trình thí điểm này, tỉnh Trà Vinh có 21 hộ nông dân tham gia bảo hiểm nông nghiệp với tổng số tiền bảo hiểm gần 83 tỷ đồng cho diện tích tham gia bảo hiểm là 7,36 ha, chi phí bảo hiểm gần 3,2 tỷ đồng (trong đó số phí nông dân đóng góp gần 1,3 tỷ đồng). Tỉnh Bạc Liêu đã có 52 hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp được ký kết với tổng diện tích tham gia bảo hiểm là 21.400m2, tổng phí bảo hiểm gần 560 triệu đồng (trong đó số phí nông dân đóng góp trên 100 triệu đồng).

(SGGP).

Comments are closed.