Thêm nhiều người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện

dan_do_xo_di_mua_bhyttn.jpgNgày 9-4, ông Bùi Đức Tráng – phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM – cho biết qui định mới (có hiệu lực từ 14-1-2008) về bảo hiểm y tế tự nguyện (BHYTTN) đã thu hút rất đông người tham gia. Từ tháng 2-2008 đến nay đã có hơn 150.000 người được cấp thẻ BHYTTN, trong khi cả năm 2007 toàn TP chỉ có hơn 6.000 người đủ điều kiện được tham gia.

Dự báo đối tượng tham gia BHYTTN sẽ còn tiếp tục tăng và có thể vượt con số tham gia của năm 2006 là hơn  300.000 người.

Theo ông Tráng, đối tượng tham gia BHYTTN tăng mạnh là do liên Bộ Y tế – Tài chính đã “cởi trói” những bất hợp lý của qui định trước đây bằng việc bãi bỏ hoàn toàn các điều kiện 100% thành viên hộ gia đình, 10% dân cư trong cộng đồng và 10% học sinh – sinh viên trong danh sách của trường tham gia mới được mua thẻ BHYTTN.

 L.TH.HÀ (Tuổi trẻ online)

Comments are closed.