Thêm một loại bảo hiểm liên kết đầu tư

thoicuabh_lkdt.jpgBộ Tài chính vừa ban hành quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị (unit linked), là một dạng bảo hiểm liên kết đầu tư. Theo đó, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nếu muốn kinh doanh liên kết đơn vị thì phải đáp ứng các điều kiện về vốn (vốn điều lệ đã góp cao hơn vốn pháp định trên 200 tỷ đồng). Ngoài ra còn phải có khả năng định giá tài sản và các đơn vị của quỹ liên kết đơn vị một cách khách quan, chính xác định kỳ mỗi tuần một lần, công bố công khai cho người mua bảo hiểm về giá mua và giá bán.

Đối với loại bảo hiểm này, người mua bảo hiểm được bảo hiểm về rủi ro, nếu xảy ra tử vong sẽ được quyền lợi bảo hiểm trên 35 triệu đồng.

Ngoài ra, người mua bảo hiểm có quyền lựa chọn đầu tư phí bảo hiểm của mình để mua các phần tài sản của quỹ liên kết đơn vị, hưởng lãi hoặc lỗ từ lựa chọn đầu tư của mình.
( Theo AAA )

Comments are closed.