Thêm 64 loại vật tư y tế được bảo hiểm thanh toán

thuoc.jpgM?t danh m?c hoàn toàn m?i v?i 64 lo?i v?t t? y t? s? ???c Qu? b?o hi?m y t? thanh toán. ?ó là quy?t ??nh m?i nh?t v?a ???c Th? tr??ng B? Y t? Nguy?n Th? Xuyên ký.

Theo đó, danh mục này bao gồm rất nhiều loại vật tư y tế có nhu cầu sử dụng lớn, giá trị cao như đốt sống nhân tạo, đĩa đệm, miếng ghép trong phẫu thuật cột sống, tế bào sừng, tế bào sợi nuôi cấy, da nhân tạo trong điều trị bỏng, khớp gối, khớp háng nhân tạo, sản phẩm sinh học dùng thay thế xương, stent các loại, van tim nhân tạo, bộ máy tạo nhịp, điện cực ốc tai, máy trợ thính, thủy tinh thể các loại, giác mạc, mạch máu nhân tạo…

Cũng theo quyết định này, Quĩ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế sử dụng vật tư y tế kể trên và viện phí đến “trần” thanh toán đã qui định. Với người bệnh tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc sẽ phải cùng chi trả 20% viện phí và vật tư y tế.

LAN ANH (Tuổi trẻ online)

Comments are closed.