Thêm 09 tàu trọng tải 53.000 tấn của Vinashin được bảo hiểm

tauthuy2.gifChiều ngày 12/3, tại Hà Nội, TCty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) và Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) tổ chức Lễ ký hợp đồng bảo hiểm rủi ro người đóng tàu cho lô đóng mới 09 tàu trọng tải 53.000 tấn của Vinashin (có các số vỏ là HR53-HL09, HR53-HL10, HR53-HL11, HR53-HL02, HR53-HL14, HR53-NTA04, HR53-NTA05, HR53-NTA06 và HR53-NTA08) . Tổng giá trị bảo hiểm cho cả 9 tàu này lên tới gần 270 triệu Đôla Mỹ.

Theo hợp đồng, Bảo hiểm Bảo Việt nhận bảo hiểm cho thân tàu, máy móc và các trang thiết bị trên tàu trong quá trình tại xưởng và những cơ sở khác của người đóng tàu trong phạm vi cảng hoặc địa điểm đóng tàu thuộc nơi đặt xưởng của người đóng tàu và trong quá trình vận chuyển giữa những nơi đó. Ngoài ra, Bảo hiểm Bảo Việt cũng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự (P&I) của người đóng tàu với tư cách là chủ tàu.

Các điều khoản bảo hiểm chính thuộc hợp đồng này tuân theo các điều kiện, điều khoản và loại trừ theo quy định tại điều khoản bảo hiểm rủi ro của người đóng tàu; Những rủi ro gây tổn thất, thiệt hại cho đối tượng được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm; Trường hợp hạ thủy không thành công, Bảo hiểm Bảo Việt chịu mọi chi phí cho đến khi hoàn thành việc hạ thủy; Rủi ro ô nhiễm, lỗi thiết kế (chỉ bảo hiểm những thiệt hại gián tiếp), trách nhiệm đâm va, chi phí tố tụng và đề phòng hạn chế tổn thất. Bảo hiểm Bảo Việt cũng nhận bảo hiểm quá trình chạy thử trong vùng nước thuộc nhà máy hoặc vùng nước theo yêu cầu của đăng kiểm và các cơ quan liên quan nhưng không vượt quá 250 hải lý. Theo hợp đồng ký kết, Vinashin sẽ thông báo cho Bảo hiểm Bảo Việt thông tin về tàu được bảo hiểm ít nhất 15 ngày trước ngày đặt ky đóng mỗi tàu và Bảo hiểm Bảo Việt sẽ cấp đơn bảo hiểm cho mỗi tàu trên cơ sở yêu cầu của Vinashin. Được biết thời hạn đóng một con tàu dự kiến là 12 tháng tính từ ngày đặt ky. Hợp đồng cũng quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên, trong đó người được bảo hiểm phải thông báo trước cho người bảo hiểm thời gian và hành trình chạy thử, lịch trình đóng mỗi tàu khi bắt đầu công việc. Đồng thời chỉ tối đa 2 tàu 53.000 tấn được đóng trong cùng thời gian trên triền đà thuộc xưởng đóng tàu. Người được bảo hiểm cũng cần giám sát mọi công đoạn trong quá trình đóng tàu, thực hiện mọi biện pháp hợp lý và phù hợp để ngăn ngừa, hạn chế tổn thất.           

Về phía người bảo hiểm, có quyền cùng các nhà nhận tái bảo hiểm cử một công ty giám định hàng hải quốc tế khảo sát, giám định đề phòng hạn chế tổn thất trong quá trình đóng tàu ít nhất 1 lần/quý. 

Được biết trong năm 2007 và 2 tháng đầu năm 2008, Bảo hiểm Bảo Việt đã nhận bảo hiểm cho 20 tàu có các loại trọng tải từ 6.500 tấn đến trên dưới 100.000 tấn, được đóng tại 7 nhà máy thuộc Vinashin cũng như các nhà máy khác và với tổng giá trị bảo hiểm trên 250 triệu Đôla Mỹ. Bên cạnh đó, Bảo hiểm Bảo Việt cũng đã và đang bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu viễn dương trong quá trình hoạt động các tuyến trong và ngoài nước cho 330 tàu, với tổng giá trị bảo hiểm trên 820 triệu Đôla Mỹ. Bảo hiểm Bảo Việt hiện là nhà bảo hiểm dẫn đầu trong lĩnh vực bảo hiểm này.

Theo Hanoimoi

Comments are closed.