Thay đổi của thuế GTGT áp dụng với hoạt động KDBH

thue_moi_resize.jpgNgày 26/12/2008 Bộ Tài Chính ban hành thông tư 129/2008/TT- BTC về việc hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế Giá trị gia tăng được áp dụng từ ngày 01/01/2009. Thông tư 129 sẽ được thay thế các thông tư số 32/2007/TT – BTC ngày 09/04/2007 và thông tư số 30/2008/TT – BTC ngày 16/4/2008 trước đó.

Thông tư điều chỉnh một số nội dung về khấu trừ thuế đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm như sau:

Thứ nhất, trước đây nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu không phải là đối tượng chịu thuế. Tuy nhiên, theo thông tư 129 quy định; kể từ ngày 01/01/2009, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ là đối tượng chịu thuế suất 10%.

Thứ hai, theo quy định về: “Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ” thì với tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ.

Thứ ba, đối với những hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên 20.000.000 đồng  theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Điều này có nghĩa là: những khách hàng thanh toán phí bảo hiểm từ 20.000.000 đồng trở lên, nếu thanh toán trực tiếp, không thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng thì sẽ không được khấu trừ thuế.

Thứ tư, thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn, chứng từ bỏ sót.

Thông tư 129/2008/TT- BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2009.

Webbaohiem.net

 

 

 

Comments are closed.