thaoqui1712. Bảo hiểm thất nghiệp

Tôi làm công ty trước được 4.5 nhưng trong BHXH chỉ có 2,9 tháng thôi và thêm 1 năm BHTN nữa. Nhưng hiện tại tôi chỉ lãnh được BHXH thôi còn BHTN thì làm sao lãnh được,Mong quý BH giúp đỡ

Có lẽ việc đăng ký BHTN của bạn chậm cho nên chưa được lãnh BHTN sau 1 năm đóng. Vậy bạn đi làm công ty khác để tham gia tiếp khi nghỉ bạn được lãnh BHTN.

http://www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.