[email protected] Thắc mắc về hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần

Tôi ?ã ???c tr? c?p th?t nghi?p 1 l?n, nay tìm ???c vi?c làm. V?y 2 l?n còn l?i tôi ???c h??ng tr? c?p m?t l?n c?ng b?ng 60% * 2 * l??ng bình quân là ?úng không? Hay ch? b?ng 50% * l??ng bình quân thôi. Xin c?m ?n
 Nếu bạn đã tìm được việc làm sau khi đã hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu thì bạn được hưởng trợ cấp một lần bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp x 2 tháng còn lại.

BHXH Bình Dương( bhxhbinhduong.gov.vn)

4 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here