Thành lập Cơ quan Bảo hiểm thất nghiệp

Hình minh hoạ, nguồn InternetBộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa quyết định thành lập Cơ quan Bảo hiểm thất nghiệp trực thuộc Cục Việc làm để tổ chức các hoạt động sự nghiệp về bảo hiểm thất nghiệp. Theo Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/9/2009, cơ quan Bảo hiểm thất nghiệp có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp về bảo hiểm thất nghiệp; theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện chế độ về bảo hiểm thất nghiệp; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm này.

Ngoài ra, cơ quan này còn có nhiệm vụ lập dự toán, phân bổ kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp; kiểm tra, xét duyệt quyết toán kinh phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp…

Chính sách Bảo hiểm thất nghiệp lần đầu tiên được quy định trong Nghị định số 127/2008/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009. Qua gần 9 tháng triển khai, thực tế đòi hỏi cần thiết thành lập một cơ quan chuyên trách ở Trung ương làm đầu mối để quản lý nhiệm vụ này.

Ở địa phương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trực thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trực thuộc UBND cấp huyện là cơ quan được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp.

Khánh Ngọc

Chính phủ
Nguồn Vietstock

Comments are closed.