thangpvs. Thủ tục để hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động

Tôi là nhân viên phụ trách BHXH cho tôi hỏi trường hợp bị tai nạn lao động trên đường đi làm thì phải làm các thủ tục gì.? Và biểu mẫu đó lấy ở đâu.
Tai nạn trên đường đi là phải đi trên đoạn đường và thời gian hợp lý, hợp lệ.
Thủ tục gồm:
– Sổ BHXH
– Biên bản TNLĐ
– Công văn đề nghị
– Các chứng từ nằm viện
– Biên bản TNGT do ngành công an cấp (bản sao)

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.