Tháng 5 triển khai mua bảo hiểm y tế cho người cận nghèo

ms_tong_thi_song_huong.jpgNgày 27-4, bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cho biết, khoảng giữa 5 tới, việc hỗ trợ mua thẻ BHYT tự nguyện cho người cận nghèo sẽ được triển khai. Khoảng 700 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước sẽ được dành để chi hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT tự nguyện cho người cận nghèo, với mức hỗ trợ 50%/ thẻ, mệnh giá 130.000 đồng/thẻ/người/năm.

Tuy nhiên, đại diện của Vụ Bảo hiểm y tế cũng cho biết, mức hỗ trợ cho người cận nghèo tham gia BHYT tự nguyện có thể cao hơn, vì các địa phương tùy theo điều kiện kinh tế của mình sẽ dành thêm nguồn ngân sách riêng để hỗ trợ, do đó mức hỗ trợ có thể lên đến 70%/thẻ.

Hộ cận nghèo là những hộ có mức thu nhập bình quân cao hơn 1,5 lần hộ nghèo (thu nhập bình quân đầu người khoảng từ 261.000 -390.000 đồng/người/tháng ở thành thị và 201.000 – 300.000 đồng/người/tháng ở nông thôn). Dự tính, sẽ có khoảng 16 triệu người cận nghèo trong cả nước được hưởng lợi qua việc hỗ trợ mua thẻ BHYT tự nguyện.

Q.Khánh (SGGP Online)

Comments are closed.