Thân nhân sĩ quan được mua BHYT theo diện nào?

Chồng tôi hiện là sĩ quan quân đội, tôi hiện là công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp gần quê nhà. Tôi muốn hỏi, tôi có thuộc diện được mua BHYT theo diện thân nhân sĩ quan quân đội hay không?Nguyễn Thuý Liễu (Sơn Tây, Hà Nội)

Trả lời:

Căn cứ Mục I, Khoản 1,Thông tư số 154/2007/TT-BQP ngày 1/10/2007 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ:

1. Đối tượng

a. Đối tượng áp dụng:

– Bố, mẹ đẻ của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; bố, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp;

– Bố, mẹ nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, của vợ hoặc chồng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp;

– Vợ hoặc chồng của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp;

– Con đẻ, con nuôi hợp pháp của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị tàn tật mất khả năng lao động theo quy định của pháp luật.

b. Đối tượng không áp dụng:

– Thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quy định tại Điểm a, Khoản 1, Mục I nêu trên thuộc một trong những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định hiện hành hoặc khi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp chuyển sang phục vụ theo chế độ công nhân viên chức quốc phòng; thôi phục vụ tại ngũ hoặc từ trần;

– Con đẻ, con nuôi của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, theo quy định của pháp luật đủ 18 tuổi trở lên không thuộc trường hợp bị tàn tật mất khả năng lao động; con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật dưới 6 tuổi.

Như vậy, căn cứ Điểm b, Khoản 1, Mục I nêu trên (đối tượng không áp dụng) thì bạn đang là công nhân, là đối tượng phải tham gia BHYT bắt buộc ở công ty nên không thuộc đối tượng tham gia BHYT theo diện thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

XH-BĐ
Báo SứcKhoẻ và Đời Sống

Comments are closed.